مجتبی راعی
  • نام:مجتبی
  • نام خانوادگی:راعی
  • تاریخ تولد :1336
  • سال انتخاب :1381
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

مجتبی راعی در سال 1336 در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. وی فارغ التحصيل كارگرداني سينما از دانشكده سينما تئاتر دانشگاه هنر است، راعی فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی کارگردانی از مجتمع دانشگاه هنر تهران است که با دفاع از پایان‌نامه‌ای تحت عنوان «انسان و اسلحه» سپری شد. او در سال 1370 فیلم «تابستان 58» را با موضوع جهاد سازندگی ساخت. «جای امن»، «واقعة 17 شهریور انقلاب»، «تونل»، «غزال» و «جنگجوی پیروز» دیگر آثار حرفه‌ای او را تشکیل می دهند. آخرین اثر او در این رابطه «صنوبر » نام دارد که به زندگی حضرت امام خمینی (ره) پرداخته است. کار برجستة دیگری که مجتبی راعی را در ردیف خادمان برگزیدة قرآن کریم در نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم قرار داد، «تولد یک پروانه» است که بخشی از مضامین داستان حضرت موسی (ع) را محور قرار می‌دهد. راعي در كنار كارگرداني و نويسندگي به تدريس كارگرداني نيز مشغول است.

·       كارگردانی:
۱ -  ترنج (۱۳۹۱)
۲ -  عصر روز دهم (۱۳۸۷)
۳ -  سفر به هيدالو (۱۳۸۴)
۴ -  صنوبر (۱۳۸۰)
۵ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
۶ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
۷ -  غزال (۱۳۷۴) 
۸ -  جاي امن (۱۳۷۲)
۹ -  تونل (۱۳۷۱) 
۱۰ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
۱۱ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)

 

·       نويسندگی: 

۱ -  ترنج (۱۳۹۱)
۲ -  عصر روز دهم (۱۳۸۷)
۳ -  سفر به هيدالو (۱۳۸۴)
۴ -  صنوبر (۱۳۸۰)
۵ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
۶ -  غزال (۱۳۷۴)
۷ -  تونل (۱۳۷۱)
۸ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
۹ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)