زینت السادات امامی
  • نام:زینت السادات
  • نام خانوادگی:امامی
  • تاریخ تولد :1313
  • سال انتخاب :1380
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

سکینه‌السادات امامی معروف به زینت‌السادات امامی در سال 1313 در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. از هنرمندان برجسته خاندان او می توان به سیدمحمدرضا امامی، سیدمحسن امامی و پدربزرگش، میرزا آقاجان امامی مجتهدی اشاره كرد كه جملگی در زمینه بوته سازی، تذهیب ساخت قلمدان و جعبه آیینه چیره دست بوده اند. زینت السادات هجده ساله بود كه كار را با آموختن نگارگری به سبك صفوی و گل و مرغ به سبك قاجار، در محضر پدر آغاز كرد و چندین سال پیاپی این یادگیری را نزد پدر پی می گیرد، آنگاه تذهیب و تشعیر به سبك صفوی را از مرحوم استاد حسین ختایی كه از شاگردان پدرش بوده ،می آموزد و هنر سوخت را از مرحوم استاد آقا تقی كلباسی كه او نیز از شاگردان پدرش بوده است، فرا گرفت. او در ادامه مسیر با بهره‌گیری از اساتیدی چون حسین خطایی که یکی از شاگردان برجسته پدرش بود، هنرهای مطرح در تذهیب و تشعیر را به نیکی بیاموزد. انگیزه فوق‌العاده در کسب مهارت بیش از پیش وی را وا داشت تا در اولین فرصت به امید استفاده از محضر استاد حسین بهزاد راهی تهران شود و توفیق آن را بیابد تا به لطف استاد- که به گفته خود او صرفاً به دلیل علاقه‌ای که به مرحوم حاج میرزا آقای امامی داشت، خانم امامی را به شاگردی پذیرفته- پلّه‌ای دیگر از مدارج هنر را بپیماید.

او سپس به شهر خود، اصفهان بازگشت و مدتی را نزد مرحوم استاد حاج مصورالمکلی تلمذ نمود آنگاه هنر سوخت را که جامع ده رشته است نزد مرحوم استاد تقی کلباسی یکی دیگر از شاگردان ممتاز پدر فرا گرفت. در این میان او هنر طلاکوبی را که یکی از هنرهای دهگانه به شمار می‌رود از مادر و مادربزرگ خود آموخت چرا که این شاخه هنر سوخت در خانوادة مادری او موروثی بود.

برخی از آثار زینت‌السادات امامی به شرح زیر است:

1- بته‌سازی چهار جفت جلد قرآن

2- ساخت دو جفت جلد قرآن به صورت سوخت

3- تذهیب اول و انتهای چهار عدد قرآن

4- خط‌کشی طلاکاری تمامی صفحات قرآن و جلد قرآن کریم به همراه بته‌سازی و تذهیب

5- تذهیب بالا و پائین تمام صفحات و اول و انتهای تمامی سوره‌ها

6- تذهیب فرمان مالک اشتر

7- ساخت تابلوی «و ان یکاد» به خط استاد فضائلی شامل طرح سر درب مسجد و گنبد و بارگاه به صورت تذهیب

8- تذهیب تابلو خط دیگری به خط مرحوم ستاد فضائلی

9- ساخت تابلوی مینیاتور کشتی حضرت نوح (ع)

10- ساخت تابلو سوخت تخت حضرت سلیمان (ع) در سه نوبت که هر یک از آن‌ها در آمریکا، تهران و کرمان نگهداری می شود

11- تابلو معراج حضرت محمد (ص) با ابعاد 100*130 به صورت سوخت شامل ده رشته هنر مینیاتور، تذهیب، لاچینی، گل و مرغ، معرق، مشبک، اصل خود سوخت، خط و طلا که متجاوز از 20 سال روی آن کار شده است.

ـ تابلوی «بهرام گور» در موزه هنرهای معاصر تهران

 ـ تابلوی «تخت سلیمان» در تهران، كرمان و آمریكا 

ـ طراحی جلد قرآن كریم

 برخی از آثار نگارگری او عبارتند از:

ـ شیخ صنعان و دختر ترسا 

ـ چادرنشین و...