نور عيني محمد زين
  • نام:نور عيني
  • نام خانوادگی:محمد زين
  • تاریخ تولد :1339
  • سال انتخاب :1379
  • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر

خانم نورعینی محمدزین در سال 1339 در کشور مالزی دیده به جهان گشود. خانم نورعینی محمدزین پس از به پایان بردن دوره‌های دبستان و دبیرستان در سال 1985 میلادی، از دانشگاه لیدز انگلستان در رشتة مهندسی راه و ساختمان فارغ‌التحصیل شد. او در 1987 نیز دیپلم بازاریابی گرفت و از 1985 تا 1991 در سمت‌های مدیریت بازاریابی و برنامه‌ریزی رسانه‌ها کار کرد. از 1997 تاکنون نیز مسؤول هماهنگی بخش تحقیقات و انتشارات «دارالقرآن مالزی» است.

محمد زین دارای تحقیقاتی در زمینه‌های خوش‌نویسی، کامپیوتر، طراحی و رنگ آمیزی است. او در سال 2000 به سرپرستی مؤسسه «قرآن نور فاطمة» مالزی برگزیده و تمامی امور هماهنگی و مدیریت آن نیز به وی واگذار شد. طراحی، ارائه اسلوب‌های خوشنویسی و استخدام و اموزش کارکنان، از جمله هدف‌های این پروژه است. بانو نورعینی باکمک این مرکز در کار چاپ قرآنی زیبا نیز فعالیت می‌کند که همة مراحل نوشتن و تزیین آن تنها به کوشش بانوان مالزیایی انجام می‌گیرد. در این قرآن برای راهنمایی بانوان، به تمامی آیات و سوره‌هایی که دربارة نقش زنان در اقتصاد خانواده، آموزش و پرورش، سیاست و...، وجود دارد نیز پرداخته می‌شود. هدف از تهیه و چاپ این قرآن، هماهنگی و اتحاد میان زنان مسلمان جهان است. او تاکنون درچندین نمایشگاه در استان‌های مختلف مالزی شرکت کرده است.