علی موذنی
  • نام:علی
  • نام خانوادگی:موذنی
  • تاریخ تولد :1337
  • سال انتخاب :1378
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

علی مؤذنی در سال 1337 در شهر تهران دیده به جهان گشود. وی فارغ‌التحصیل رشتة ادبیات نمایشی از دانشکدة هنرهای زیباست. آثار استاد مؤذنی در پنج بخش داستان کوتاه، داستان بلند، نمایشنامه، فیلمنامه و رمان به شرح زیر است:

در داستان کوتاه؛ می‌توان به داستان‌های «کلاهی از گیسوی من» و «دلاویزتر از سبز» که در سال 1378 به عنوان اثر برگزیدة بیست سال داستان‌نویسی معاصر شناخته شد، و کتاب‌های قاصدک، حضور و در انتظار شاعر اشاره کرد.

در داستان بلند؛ آثاری چون «کشتی به روایت طوفان» ، «دوستی» ، «بشارت» و «سفر ششم» که در جشنوارة قرآنی نمایشگاه‌های قبل رتبه‌هایی را کسب کرده‌اند، قابل ذکر است.

در رمان؛ به آثاری چون نوشدارو، نه آبی نه خاکی، ملاقات در شب آفتابی که در سال 1376 به عنوان رمان برگزیدة دفاع مقدس شناخته شد و ظهور (اثر برگزیدة دفاع مقدس در سال 1378) می‌توان اشاره کرد.

در بخش نمایشنامه با آثاری چون «کیسه بکس»، «هاقیل» (که ترکیبی است از قابیل و قابیل)، «دریایی»، «مفرد- مذکر- غایب» (درمورد حضرت ولی‌عصر (عج) ) و «فصل خورشید» از بخش‌های دیگر متمایز می‌شود.

در بخش فیلمنامه نیز آثاری چون «مسیحایی» و «شب چراغ» قابل ذکر است.

استاد علی مؤذنی می‌گوید: «تنها اصلی که کلیة مسلمانان جهان در آن با هم مشترک هستند همانا قرآن است. قرآن عامل پیوند قلب‌هاست. یعنی همان چیزی که ملت‌های مسلمان به آن سخت محتاج بوده تا پیوند خودشان را از طریق قرآن هرچه عمیق‌تر بکنند».