محمدعلی معلم
  • نام:محمدعلی
  • نام خانوادگی:معلم
  • تاریخ تولد :1330
  • سال انتخاب :1378
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

محمدعلی معلم در سال 1330 در شهر دامغان دیده به جهان گشود. خانوادة وی بیش از دویست سال در خدمت دین و آیین حقة جعفری، منصب روحانی داشته‌اند و اصالتاً از مردم کلاتة رودبار دامغانند. معیشت خانوادگی معلم از طریق کشاورزی و دامداری بوده است. بنابراین بخش عمده‌ای از اطلاعات دینی و مردم‌شناسی وی میراث خاندانی اوست.

تحصیلات وی از مکاتب سنتی قدیم آغاز شد و در سال 1337 با ورود به مدرسة منوچهری دامغان صورت رسمی به خود گرفت و در سایة مرحومان حاج ابوالفضل شریعت پناهی و حاج فرج‌الله اکبری دورة ابتدایی را به پایان رسانید. آنگاه دورة نخست دبیرستان را در دامغان و دورة دوم را در شاهرود و سمنان به پایان برد و از محضر بزرگوارانی چون سیّد محمد محمدی و مهدی جلالی از ایبان و شاعران این عصر بهره‌ور شد. مدت کوتاهی نیز در خدمت آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا خدایی به تحصیل ادبیات عرب پرداخت.

پس از این دوره، با قبولی در دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران به ادبیات روی آورد و پس از سه سال ترک تحصیل کرده و در آزمون دانشکدة حقوق قضایی شرکت کرد و با ادامة درس و بحث در علوم و حقوق قضایی مدتی در حدود دو سال ونیم را طی کرد. این اوقات مصادف شد با وقوع انقلاب اسلامی ایران که خود فصل تازه‌ای از تاریخ بود.

معلم فعالیت‌های ادبی خود را پس از انقلاب شکوهمند اسلامی از حوزة هنری سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مطبوعات پی گرفت که تا این زمان نیز ادامه داده است. این مجموعه شعر به نام «رجعت سرخ ستاره» در سال‌های آغازین انقلاب از وی چاپ شده است.

استاد محمدعلی معلم به دلیل بهره‌گیری زیبا و جذاب از آیات و مضامین قرآنی در اشعار قوی و غنی خود، به عنوان سرایندة اشعار متضمن آیات و مفاهیم قرآنی و همچنین استفادة مناسب از تلمیحات و اشارات قرآنی و به کار بردن اصطلاحات و تعالیم ملهم از معارف و فرهنگ اسلامی و به ویژه قرآنی، به عنوان خادم قرآن کریم انتخاب و معرفی شد.