محمود لیائی
  • نام:محمود
  • نام خانوادگی:لیائی
  • تاریخ تولد :1349
  • سال انتخاب :1377
  • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی

محمود لیایی در سال 1349 در تهران و در خانواده‌ای مذهبی و علاقه‌مند به قرآن دیده به جهان گشود. و در همان دوران کودکی با قرآن آشنا شد. سپس باتوجه به جذابیت فن قرائت قرآن و علاقه‌ای که در وی ایجاد شده بود در جلسات قرآنی حضور یافت و مراتب کمال روخواني و روان‌خوانی را یکی پس از دیگری نزد استادان قرآن پشت‌سر گذاشت و در خلال تحصیل در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در مدرسه به عنوان قاری برتر انتخاب شد. در دوران دبیرستان به علوم جدید و علوم قرآنی علاقه‌مند شد. مدت 2 سال نیز هنگامی که پانزده سال بیشتر نداشت در جبهه و جنگ حضور یافت و پنج بار مجروح شد. پس از پایان دفاع مقدس در سال 1346 در رشته مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم‌افزار در کنکور سراسری پذیرفته شد و با توجه به علاقة وی به پروژه‌های قرآنی از همان ابتدای تحصیل در پروژة قرآنی تنزیل به عنوان تولید اولین نرم آفزار قرآنی در کشور همکاری کرد. در زمان تحصیل نیز تحقیق‌های درسی و پروژه‌های دانشگاهی خود را از میان موضوعات قرآنی انتخاب نمود.. از جملة این تحقیق‌ها عبارتند از:

1. تحقیق در بارة ریاضیات قرآن، در درس هوش مصنوعی با راهنمایی استاد طباطبایی

2. تکمیل پروژة کارآموزی کامپیوتر در موضوع نمایش خطوط عثمان طه در سال 1374

3. مدیریت پروژة نرم‌افزار مبین 75 به عنوان پایان‌نامة کارشناسی و کسب نمرة 20

محمود لیایی مدیرعامل مؤسسة تحقیقاتی مرسلین، همچنین تولیدکنندة نرم‌افزارهای قرآنی است و به عنوان یک کارشناس و تهیه کنندة برنامه‌های تلویزیونی در زمینة نقد و بررسی نرم افزارهای قرآنی فعالیت می‌کند. ضمناً همه ساله بعنوان عضو هیأت داوران انتخاب نرم‌افزار برتر و معرفی خادم برگزیده قرآن در رشتة اطلاع‌رسانی همکاری می‌نماید. ایشان در نمایشگاه‌های کشورهای سوریه، امارات عربی متحده، ترکیه، عراق و لبنان شرکت داشته است. مهم‌ترین کارهای محمود لیایی در زمینة نرم‌افزارهای قرآنی عبارتند از:

1. همکاري در پروژه نرم‌افزاری تنزیل

2. همکاری در پروژه نرم‌افزاری ذکر (آموزش نماز)

3. تولید نرم‌افزار قرآنی مبین 75 (معرفی برترین قاریان قرآن جهان)که به عنوان نرم‌افزار منتخب ششمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم انتخاب شد.

4. تولید نرم‌افزار قرآنی فجر 76 (نمایشگر متحرک خطوط عثمان طه)

5. تولید نرم‌افزار تصویر آیات (ترجمة تصویری قرآن به کمک 8000 عکس با 10 دوره ترتیب کل قرآن بر روی CDو DVD)

6. تولید نرم‌افزار قرآنی مبین 2 (نسخة شماره 2 نرم‌افزار مبین 75 شامل 22  CD و یک DVD)

7. پروژة قرآن در اینترنت

8. تولید نرم‌افزار قرآنی ذکر مرتّل و مجوّد بر روی DVD

9. قرآن دیجیتال همراه با 10 دوره ترتیل کل قرآن و 10 ترجمه به 10 زبان

10. تولید نرم‌افزار کل قرآن ویژة استفاده در تلفن همراه