غلامرضا صفامهدوی
  • نام:غلامرضا
  • نام خانوادگی:صفامهدوی
  • تاریخ تولد :1316
  • سال انتخاب :1373
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

غلامرضا صفا مهدوی در سال 1316 در شهر مشهد دیده به جهان گشود. دوران تحصيل ابتدايي را در مشهد گذراند. سپس مدتي در كار كشاورزي ياور پدر خود بود و چند سال نيز در امور حسابداري بعضي از تجارت خانه هاي قالي و قماش مشغول به كار شد.

حدود سال 1342 به خطاطي رو آورد و در وجود خود عشق و علاقة شديدي نسبت به هنر خطاطي به ويژه خط نسخ احساس كرد. در اوقات فراغت از روي خط مرحوم طاهر خوشنويس تمرين مي كرد تا اينكه پس از دو سال تمرين، خط وي در حد خوش قرار گرفت. در سال 1344 سفري به تبريز كرد و محضر استاد را درك كرد و از تعاليم و راهنمايي هاي ايشان بهره فراواني گرفت و تقريباً دو سال ديگر نيز به مشق نظري و تحريري پرداخت و پس از آن به نوشتن چند كتاب كوچك از قبيل «عم جزء» و «مناقب ائمه (ع)» و كتابي درادعيه به نام «وسيلة النجاة» پرداخت.

در سال 1346 در مشهد به سفارش سركارخانم رنجبر، معلم قرآن و شرعيات در آموزش و پرورش، موفق به نوشتن يك جلد كلام الله مجيد با ترجمة فارسي به رسم الخط پاكستان شد.

در سال 1351 نيز در تهران به خدمت استاد بزرگوار مرحوم طاهر خوشنويس رسيد و از ايشان گواهينامة خوشنويسي دريافت كرد.

غلامرضا صفا مهدوي عمر خويش را وقف هنر كرده است، هنري كه سرچشمة آن عشق به حقيقت است. مهم ترين كار استاد قرآن نگاري است. آثاري كه از استاد غلامرضا صفا مهدوي  منتشر شده، بدين شرح است:

1. كتابت قرآن مجيد، با ترجمة فارسي، مشهد، 1346

2. كتابت قرآن مجيد، تهران، 1356

3. كتابت قرآن مجيد، تهران، 1372

4. كتابت مفاتيح الجنان، با ترجمة فارسي، مشهد، 1354

5. كتابت مفاتيح الجنان، با ترجمة فارسي و خط نسخ و نستعليق، تهران، 1369

6. كتابت مفاتيح الجنان، با ترجمة فارسي (به صورت جزوه هاي مختلف به نام نيايش شهيد شريعت، از شماره 1 تا 7)، تهران، از سال 1369 به بعد.

7. كتابت مفاتيح الجنان، (با نام ادعيه ماثوره و مجمع الزيارات رضويه و سورة‌ مباركه انعام)، مشهد، 1369