سلیمان سعیدآبادی
  • نام:سلیمان
  • نام خانوادگی:سعیدآبادی
  • تاریخ تولد :1344
  • سال انتخاب :1377
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

سلیمان سعیدآبادی سال 1344 دیده به جهان گشود. وی دارای نشان درجه یک هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدرک کارشناسی ارشد هنر و مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه است.

فعالیت هنری خود را از سال 1362 با حضور در محضر استاد محمدباقر آقامیری و فعالیت‌های نمایشگاهی خویش را از سال 1366 در سمنان اغاز کرده و در رشتة تذهیب مقام اول کشوری را دست آورده است. او با آثار خود در نمایشگاه‌ها و رقابت‌های  گوناگون داخلی شرکت نموده است. از جمله:

1. شرکت در جشنوارة جوانان کشور در سال 1369 . کسب مقام اول کشوری در رشتة تذهیب.

2. شرکت در بی­ینال نگارگری اسلامی ایران در سال 1372 و کسب مقام اول کشوری در رشتة تذهیب و گل و مرغ.

3. شرکت در بی­ینال نگارگری اسلامی ایران در سال 1374  کسب مقام اول کشوری در رشتة تذهیب.

4. شرکت در همة دوره‌های نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که هر سال برگزار می‌شود.

5. شرکت در بی­ینال نگارگری اسلامی ایران در سال 1378 به عنوان عضو شورای برنامه‌ریز دبیر اجرایی و داور.

از جمله قرآن هايي که توسط این هنرمند برجسته تذهیب‌کاری شده‌اند، عبارتند از:

1. قرآن جمهوری اسلامی

2. قرآن سران اجلاس اسلامی

3. قرآن استاد شبستری

4. قرآن خانم فریبا مقصودی

 

سوابق:

·        عضو هیات علمی دانشگاه سوره از سال 1378

·        مدرس مؤسسه آموزش عالی سوره تهران از سال 1380

·        مدرس کارگاه صنایع دستی در دانشگاه مازندران و دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد از سال 1385 تا 1389

·        مشاور فرهنگي انجمن علمي كامپيوتر و انفورماتيك، 1380

·        مشاور هنري موسسۀ فرهنگي هنري المقربون، 1383.

·        عضو شوراي تخصصي گروه صنايع دستي موسسۀ آموزش‌عالي سوره، 1384 و 1385.

·        عضو شوراي سياست‌گذاري "همايش درآمدي بر جايگاه آداب معنوي در هنرهاي سنّتي"، 1386.

·        عضو كميتۀ تخصصي تحصيلات تكميلي موسسۀ آموزش عالي سوره، 1387.

·        مدير گروه هنرهاي اسلامي موسسۀ آموزش عالي سوره، 1388.

·        داور بخش هنري تذهيب در هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم، 1389.

·        عضو شوراي سياست‌گذاري و دبير علمي هشتمين دوسالانۀ ملي نگارگري، 1390.