محمد حسینی موحد
  • نام:محمد
  • نام خانوادگی:حسینی موحد
  • تاریخ تولد :1337
  • سال انتخاب :1376
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

سید محمد حسینی موحد در سال 1337 در شهر قم دیده به جهان گشود. پس از آن‌که او تحصیلات خود را در قم و تهران به پایان رساند، به مدّت 19 سال در قم و تهران به تعلیم هنرچویان در خطوط نسخ نستعلیق و ثلث پرداخت. در این مدت آثاری از خطوط نسخ و ثلث را در ابعاد کتیبه در اماکن مذهبی و فرهنگی از خود به جا گذاشته که نشان دهندة تبحر و توانایی او در این زمینه است. از آثارش می‌توان به کتابت کتیبه‌هعای دهگانة او اشاره کرد: 1. مسجد جمکران 2. مسجد بلال 3. کتابخانه و موزة ملک 4. حرم حضرت عبدالعظیم (ع) 5. مدرسة فیضیه 6. سردر جامة الزهراء (س) 7. حرم حضرت رضا (ع) 8. لوح مزار حضرت رضا (ع) 9. ضریح حضرت رضا(ع) 10. مصلای امام خمینی تهران 11- حرم امیر المومنین 12- کاظمین 13- حرم حضرت زینب  همچنین صدها قطعه خوشنویسی به منظور استفاده روی جلد کتاب‌های علمی، فرهنگی، ادبی و دینی و ده‌ها پوستر به مناسبت‌های گوناگون.

او نزد استادان به نام هنر خوشنویسی به فراگیری این هنر پرداخت و در زمینة خط نستعلیق از محضر استاد خروش و در خط نسخ از استاد صمدی کسب فیض کرد. شرکت او در بیشتر نمایشگاه‌های داخلی و خارجی نیز از فعالیت او در این زمینه در سال‌های اخیر خبر می‌دهد. وی در سال 1376 به دریافت لوح افتخار از دست مبارک ریاست جمهوری اسلامی ایران به عنوان خادم قرآن دست یافت.