علی اکبر قرشی
  • نام:علی اکبر
  • نام خانوادگی:قرشی
  • تاریخ تولد :1307
  • سال انتخاب :1375
  • برگزیده شده در حوزه :پژوهش

آیت الله سید علی اکبر قرشی در سال 1307 در شهر بناب دیده به جهان گشود. پدرش سيد محمد قرشي بنابي از علما و سادات جليل القدر آذربايجان و امام جماعت يكي از مساجد شهر بناب بود. سيد علي اكبر قرشي دروس فارسي را در مدارس ملي آن روز خواند و پس از فرا گرفتن مقدمات عربي حدودس ال 1324 براي تكميل تحصيل به حوزه علمية قم وارد شد و از محضر استادان بزرگوار آيات عظام بروجردي، سلطاني، مجاهدي، علامه طباطبايي، سيد حسين قاضي و ديگران بهره گرفت. در ايام عاشوراي يكي از سال هاي پيش از انقلاب، وقتي براي تبليغ به اروميه مي رفت، مردم از وي خواستند در اروميه بماند و او نيز پذيرفت.

وي از سال 1342 كه ملت به رهبري امام خميني (ره) قيام خود را شروع كرد، به جمع مبارزان عليه رژيم شاهنشاهي پيوست و بارها مورد آزار عناصر ساواك قرار گرفت و چندين بار نيز از سخنراني ممنوع شد. در سال 1357 به مدت يك سال به بافق تبعيد گرديد ولي پس از چند ماه تبعيد شكسته شد و به اروميه بازگشت.

پس از پيروزي انقلاب، در سال 1358 براي مجلس خبرگان قانون اساسي به نمايندگي از استان آذربايجان غربي انتخاب شد و در سال 1361 براي خبرگان رهبري و نيز در سال 1369 براي بار دوم و در سال 1377 براي بار سوم از اين استان انتخاب شد. او فعلاً نماينده ولي فقيه در جهاد استان و نماينده نهاد رهبري در دانشگاه اروميه و عضو مجلس خبرگان است.

تاكنون حدود 30 عنوان كتاب از وي چاپ شده و تنها دربارة قرآن مجيد 20 عنوان كتاب نوشته است. برخي از كتاب هاي ايشان عبارتند از:

1. تفسير احسن الحديث (تفسير كل قرآن) در 12 جلد كه در آن ابتدا مقداري از آيات از اول سوره نقل و سپس ترجمه شده؛ آنگاه در ذيل سه مبحث كلمه ها، شرح و نكته ها، مطالب آن آيات بررسي شده است. در مبحث «كلمه ها» واژه ها از لغت هاي دست اول و از خود آيات معني شده و در مبحث «شرح ها» آيات تفسير شده و در بحث «نكته ها» مطالبي آمده كه مي شود از آيات برداشت كرد و يا مطلبي كه اگر در «شرح‌ها» مي آمد، مطلب طولاني مي شد. اين مهم در سال 1356 شروع و در سال 1365 به اتمام رسيده است.

2. قاموس قرآن (دايرة المعارف قرآن) در 7 جلد

3. نگاهي به قرآن در 1 جلد

4. اعلام نهج البلاغه

5. مفردات نهج البلاغه در 2 جلد

6. معاد از نظر قرآن و علم

7. سيري در عالم برزخ

8. سيري در تعاليم اسلام

9. الاخلاق و الآداب

10. المعجم المفهرس لالفاظ الصحيفه الكامليه

11. خاندان وحي

12. شخصيت امام حسن مجتبي (ع)

13. مرد مافوق انسان، امام حسين (ع)

14. اتفاق در مهدي موعود (ع)

كتاب «قاموس قرآن» سيد علي اكبر قرشي يكي از منابع علمي مهم براي قرآن پژوهان و محققان به شمار مي رود.