سیدمحمدجواد سادات فاطمی
  • نام:سیدمحمدجواد
  • نام خانوادگی:سادات فاطمی
  • تاریخ تولد :1341
  • سال انتخاب :1399
  • برگزیده شده در حوزه :آموزش

سید محمد جواد سادات فاطمی

متولد: ۱۳۴۱ مشهد مقدس

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران

رشته انتخابی : آموزش و داوری قرآن کریم

فعالیت های قرآنی

حضور در جلسات قرآنی از اوان کودکی و حضور در درس تفسیر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای از سال ۵۲ در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در مشهد.

کسب رتبه اول در مسابقات قرائت قرآن استان خراسان در چند دوره پیاپی

کسب رتبه سوم  مسابقات کشوری در سالهای ۶۰ و ۶۱

عضو هیات موسس جامعه قاریان قرآن مشهد در سال ۱۳۶۸ و عضویت در هیات مدیره این موسسه؛

تدریس در مراکز قرآنی و دانشگاهی؛