سیدناصر هاشم زاده
  • نام:سیدناصر
  • نام خانوادگی:هاشم زاده
  • تاریخ تولد :1333
  • سال انتخاب :1399
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

سید ناصر هاشم زاده

متولد ۱۳۳۳ تهران

رشته انتخابی : امور هنری (کارگردان سینمایی)

تحصیلات حوزوی درس خارج، و تحصیات دانشگاهی مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه

فعالیتهای فرهنگی هنری دینی

تالیفات:

انصار الحسین،

فرمان،

او سلمان شد،

عیار دانش،

نگار دانش،

رویای یک دیدار،

سر دبیری مجله نقد سینما

سر دبیری مجله بیدار

عضو شورای سردبیری مجله میراث جاویدان

مجموعه مقالات سینمایی  از حاجی واشنگتن تا حاجی کاظم

سخنرانیها ونقد های سینمایی وهنری در صدا وسیما

برنامه های متعدد مثل ققنوس، برنامه هفت، سینمایی شبکه سه

عضو شوراهای متعدد فیلم نامه های بنیاد فارابی، صدا وسیما و مراکز فرهنگی

تدریس دوره های فیلم نامه نویسی در مراکز متعدد فرهنگی، حوزه هنری، بنیاد شهید آوینی و....

مشاور فیلم نامه سینمایی رنگ خدا

مشاور فیلم نامه زیر نور ماه

مشاور فیلم نامه سینمایی باران

نویسنده فیلم نامه سینمایی بید مجنون

نویسنده فیلم نامه سیب وسلما

داور جشنواره سینمایی فجر، دفاع مقدس و جشنواره‌های متعدد دیگر...