معتز آقایی
  • نام:معتز
  • نام خانوادگی:آقایی
  • تاریخ تولد :1354
  • سال انتخاب :1399
  • برگزیده شده در حوزه :تبلیغ و ترویج

 

 

معتز آقایی

متولد ۱۳۵۴کویت

رشته انتخابی : حفظ کل قرآن کریم

فعالیت های قرآنی 

مدیر مرکز آموزش قرآن کریم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم‌ حسنی از سال ۱۳۸۱ تا کنون

کسب رتبه اول در مسابقات حفظ کل قرآن کریم در سطوح استانی ، کشوری و بین المللی در سال ۱۳۸۵

داوری در مسابقات مختلف قرآن در نهادها و عرصه های مختلف منطقه ای ، استانی ، کشوری و بین المللی در فروع مختلف حفظ و تجوید و وقف و ابتدا و هدایت حفاظ

اجرای برنامه های کارشناسی حفظ در صدا و سیمای قرآن از سال ۱۳۸۶ تاکنون

کارشناسی حفظ و آموزش قرائت در شبکه های عربی برون مرزی الکوثر و الثقلین و سحر

آثار قرآنی

یک دوره تلاوت کامل قرآن کریم به طریقه حدرخوانی

یک دوره کامل فایل صوتی تدریس حفظ کل قرآن کریم در رادیو قرآن

طراحی ۱۳۲۹ سؤال مفاهیم از کل قرآن کریم