کمال‌الدین غراب
  • نام:کمال‌الدین
  • نام خانوادگی:غراب
  • تاریخ تولد :1335
  • سال انتخاب :1399
  • برگزیده شده در حوزه :پژوهش

1.     مشخصات فردی

نام: کمال‌الدین

نام خانوادگی: غراب

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 1/7/1335

تحصیلات: کارشناس ارشد تاریخ تشیع

وضعیت تأهل: متأهل. دارای 3 فرزند

 

2.    فعالیت‌های قرآنی

·       ابداع و ایجاد بخش ادبی و هنری از دوازدهمین دوره جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر کشور، مشهد(جهاددانشگاهی)

·       عضویت در تیم داوری(بخش ادبی و هنری) دوازدهمین دوره جشنواره قرآنی دانشجویان کشور

·       اجرای تئاترهای «درد بودن»(1382، 1384)، «سرود سرنوشت»(1385)، «سرزمین سفلی»(1387)، «مسیر مشترک»(1393)، «من کدامم؟»(1396) در تالار فردوسی مشهد با رویکردی فلسفی – عرفانی، با الهام از آموزه‌های قرآنی

·       همکاری نزدیک با خبرگزاری قرآنی ایکنا( خراسان رضوی)

·       تلاش در جهت ابداع و ایجاد روشی نو در تفسیر قرآن، تحت عنوان «تفسیر ساختاری» به منظور فهم پیام‌ها و اهداف ارشادی و هدایتی خاص هر سوره، و برجسته نمودن وجه تمایز آن از این جهات با سوره‌های دیگر.

 

3.    کتاب‌ها:

·        ترجمه ادبی و زیباشناسانه قرآن کریم، مشهد، انتشارات جهاددانشگاهی مشهد، 1397

·       ترجمه گزیده‌ای از نیایش‌های حضرت علی(ع)، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1398

·       ترجمه نیایش‌های پیامبر(ص)، گزینش و ویرایش دکتر محمود مهدوی دامغانی، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ هفتم 1395

·       مباهله پيامبر(ص) با مسيحيان نجران، تهران، انتشارات بصیرت(حکمت)، 1393

·       یاران جوان پیامبر(ص)، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، 1390

·       از آغاز تا هجرت( تحلیلی از تاریخ اسلام و زندگانی پیامبر اکرم(ص))، انتشارات علمی و فرهنگی، زیر چاپ

·       بلوچستان يادگار مطرود قرون، تهران، انتشارات کیهان،1364)

·       آموزه هاي فردي و اجتماعي از دوران نوجواني و جواني پيشوايان دين(علیهم السلام)، مشهد، نشر صالح 1377

·       نمایشنامه درد بودن، انتشارات جهاددانشگاهی مشهد، 1379

·       نمایشنامه سرود سرنوشت، انتشارات جهاددانشگاهی مشهد، 1384

·       نمایشنامه: خلقت.(یک تراژدی). انتشارات مولی. تهران 1360

·       ...

 

4.    برخی از مقالات منتشر شده:

·       مدخل مباهله، دائرة المعارف تشیع، انتشارات حکمت‌. تهران ۱۳۹۴

·       راهی میان ترجمه و تفسیر. فصلنامه پژوهش‌های قرآنی. شماره‌های 13- 14. بهار و تابستان 1377.

·       نقدی بر ترجمه و تفسیر سوره ایلاف. . فصلنامه پژوهش‌های قرآنی. شماره‌های 15 – 16. پاییز و زمستان 1377.

·       خلقت بشر در پرتو قرآن. . فصلنامه پژوهش‌های قرآنی. شماره‌های 17 - 18. بهار و تابستان 1378.

·       تمکن یوسف(ع)، جلوه‌ای از چیرگی خداوند بر امور. . فصلنامه پژوهش‌های قرآنی. شماره‌های 13- 14. بهار و تابستان 1379.