حسن ربیعیان
  • نام:حسن
  • نام خانوادگی:ربیعیان
  • تاریخ تولد :1358
  • سال انتخاب :1399
  • برگزیده شده در حوزه :تبلیغ و ترویج

 

حسن ربیعیان

قاری قرآن

متولد 1358 تهران

رشته انتخابی : قرائت قرآن کریم

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث و  دارای مدرک درجه 1 تلاوت از شورای عالی قرآن

داور مسابقات استانی، کشوری؛ مراکز و ارگانهای مختلف، مسابقات هندوستان و ناظر فنی مسابقات بین اللمللی ایران.

دارای اجازه نامه 2  قرائت  : 1- حفص از عاصم از طریق شاطبیه 2- ورش از نافع از طریق شاطبیه- ازرق اصفهانی  از استاد عصفور (مصری)

اساتید :مرحوم  استاد اربابی ، موسوی بلده ،استاد خدام حسینی

فعالیتهای قرآنی

1-    تلاوتهای تحقیق و ترتیل در رادیو قرآن و شبکه قرآن  صدا و سیما

2-    تدریس در صدا و سیما

3-    قریب به 20سفر خارجی جهت بت هدف تبلیغ و  تلاوت قرآن کریم

4-    مدیر نهضت قرآن آموزی و مدیر اعطای مدارک به حفاظ در سازمان دارالقرآن

5-    ناظر و مشاور در طرح ملی تلاوت از طرف معاونت قرآن و عترت وزارت  فرهنگ وارشاد اسلامی

6-    آموزش تجوید و صوت و لحن در بسیاری از استانهای کشور وکشورهای لبنان، هندوستان،عراق.

مقامهای کسب شده در مسابقات مختلف

1-    نفر اول مسابقات قرآن استان تهران

2-    نفر اول مسابقات قرآن بین المللی هندوستان سال70-69

3-    نفر اول مسابقات کشوری (استان اردبیل )

4-    نفر اول مسابقات بین المللی بنگلادش سال75

5-    نفر اول مسابقات بین المللی ایران سال80