محمدرضا افشاری
  • نام:محمدرضا
  • نام خانوادگی:افشاری
  • تاریخ تولد :1344
  • سال انتخاب :1399
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

محمدرضا افشاری

متولد 1344 قم

رشته انتخابی : خوشنویسی و کتابت قرآن کریم

فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران                                                       

مدرس انجمن خوشنویسان تهران

فعالیتهای هنری قرآنی

کتابت کامل قرآن کریم 3 دوره

کتابت مقدمه و موخره  بیش از بیست جلد قرآن کریم (در بیش از بیست اثر)

نمایشگاه انفرادی قرآنی در موزه رضا عباسی و چندین نمایشگاه در قم و تهران

نمایشگاه انفرادی قرآنی در کشورهای آلمان . ترکیه . تاجیکستان . قطر . امارات متحده عربی . بحرین . مقدونیه

...

تدریس خطوط قرآنی در انجمن خوشنویسان ایران بمدت 25سال