سیدمرتضی نیکزاد (موسسه قرآنی روشندلان)
  • نام:سیدمرتضی
  • نام خانوادگی:نیکزاد (موسسه قرآنی روشندلان)
  • تاریخ تولد :1332
  • سال انتخاب :1397
  • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر

سیدمرتضی نیکزاد، مدیر انتشارات موسسه قرآنی روشندلان است که خدمات مربوط به چاپ و نشر قرآن و دیگر کتب مذهبی به خط بریل را با سابقه‌ای بیش از ۱۰ سال در سراسر کشور ارئه می‌کند.

از دیگر خدمات ارزشمند این انتشارات از نظر گستردگی و کمی و کیفی، چاپ و نشر بیش از صد هزار جلد قرآن بدون ترجمه، ادعیه و زیارات، کلیات مفاتیح الجنان، صحیفه سجادیه است که تماماً به خط بریل جهت استفاده نابینایان منتشر شده است.