سیدیحیی یثربی
  • نام:سیدیحیی
  • نام خانوادگی:یثربی
  • تاریخ تولد :1321
  • سال انتخاب :1397
  • برگزیده شده در حوزه :پژوهش

یثربی که استاد تمام فلسفه و عرفان و مفسر و مترجم قرآن کریم است، در سال ۱۳۲۱ متولد شده است. وی پس از گذراندن دوره مقدمات علوم اسلامی در شهرستان تکاب و زنجان وارد حوزه علمیه قم شد و سطوح عالی فقه و اصول و فلسفه را نزد اساتید بنام حوزه از جمله علامه طباطبایی، آیت‌الله سلطانی، آیت‌الله مفتح، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله سبحانی فرا گرفت. همزمان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه و حکمت اسلامی را در دانشگاه تهران گذراند.

وی از نظریه‌پردازان علمی و فلسفی در حوزه معرفت‌شناسی و دین‌پژوهی است که معتقد به تفکیک دیانت اسلامی از مکاتب تصوف و عرفان اصلاحی است. تألیف و انتشار یک دوره کامل تفسیر قرآن کریم با نگاه عقلی کاربردی با عنوان « تفسیر روز» در هفت مجلد از خدمات علمی ایشان به علاقمندان قرآن کریم است
برخی از دیگر آثار این مترجم قرآن عبارت از «عرفان عملی در اسلام»، «عرفان نظری»، «از یقین تا یقین» و .... است. ترجمه قرآن کریم با قلمی روان و خواندنی از دیگر فعالیت‌های قرآنی ایشان است که به تازگی چاپ و منتشر شده است.