فتح الله نجارزادگان
  • نام:فتح الله
  • نام خانوادگی:نجارزادگان
  • تاریخ تولد :1337
  • سال انتخاب :1397
  • برگزیده شده در حوزه :پژوهش

 فتح‌الله نجارزادگان متولد ۱۳۳۷ است که پس از اخذ دیپلم ریاضی، به دلیل اشتیاق به علوم دینی وارد حوزه علمیه اصفهان شد و بعد از گذراندن دوره‌ مقدماتی به شهر قم عزیمت کرد و به فراگیری سطوح عالی فقه و اصول پرداخت.

همزمان با تحصیل علوم حوزوی در سال ۱۳۷۳ موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم قرآنی از دانشگاه تربیت مدرس شد و در سال ۱۳۷۸ از رساله دکترای خود در رشته علوم قرآنی در دانشگاه تهران دفاع کرد و به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار شد 
او دارای تألیفات و آثار متعدد و ارزشمند در حوزه قرآن و حدیث از جمله «معناشناسی رب در نظام تعالیم وحی»، «رهیافتی به پدیده معجزه»، «مصاف بی‌پایان با شیطان» و «آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری» است.