نسرین نافذکلام
  • نام:نسرین
  • نام خانوادگی:نافذکلام
  • تاریخ تولد :1342
  • سال انتخاب :1397
  • برگزیده شده در حوزه :آموزش

نسرین نافذ کلام، بانوی فعال در عرصه آموزش قرآن کریم دارای مدرک کارشناسی حقوق قضایی و کارشناسی ارشد علوم قرآنی است و در سال ۱۳۴۲ متولد شده است. او علاوه بر داوری در مسابقات کشوری و بین‌‌المللی و تدریس در دوره‌های مختلف آموزشی در سراسر کشور، دارنده لوح تقدیر اولین همایش بانوان قرآن‌پژوه است که لوح خود را از دستان رییس جمهور وقت دریافت کرد. این بانوی قرآنی در پنجمین همایش بانوان فعال قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و نیز شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی شهر تهران تکریم شده است.