محمدرضا حکیمی
  • نام:محمدرضا
  • نام خانوادگی:حکیمی
  • تاریخ تولد :1314
  • سال انتخاب :1397
  • برگزیده شده در حوزه :پژوهش

محمدرضا حکیمی متولد ۱۳۱۴، متفکر، نویسنده، ادیب، اسلام‌شناس، قرآن‌پژوه و حدیث‌شناس معاصر است. وی دانش‌آموخته حوزه علمیه مشهد مقدس است و در محضر اساتیدی همچون محمدتقی ادیب نیشابوری، شیخ مجتبی قزوینی، سیدمحمدهادی میلانی و سیدابوالحسن حافظیان، علوم مختلف حوزوی از قبیل فقه، اصول، فلسفه، ادبیات عرب، نجوم، تقویم، علوم غریبه، حدیث و درایه را فرا گرفته استدر سال ۱۳۴۸ موفق به دریافت اجازه نقل حدیث و اجتهاد از آیت‌الله شیخ آقابزرگ تهرانی شد. اندیشه متعالی و قلم توانای او از عوامل بسیار موثر در رشد تفکر حماسی و تحرک‌آفرین در پیدایش انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) در دهه‌های چهل و پنجاه است

مجموعه گران‌سنگ «الحیاه» از تألیفات ارزشمند ایشان است که با همکاری دو نفر از برادران محقق ایشان انتشار یافته و در جهان اسلام از شهرت خاصی برخوردار است

برخی از آثار ایشان عبارت است از: «خورشید مغرب»، «بیدارگران اقالیم قبله»، «ادبیات و تعهد در اسلام»، «امام در عینیت جامعه»، «سرود جهش‌ها» «شرف‌الدین»، «بعثت»، «غدیر»، «عاشورا»، «مهدی (عج)»، «دانش مسلمین» و...