علی جوادی نژاد
  • نام:علی
  • نام خانوادگی:جوادی نژاد
  • تاریخ تولد :1332
  • سال انتخاب :1375
  • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر

علی جوادی نژاد در سال 1332 در شهر دامغان دیده به جهان گشود. تا دورة متوسطة قديم در دامغان به تحصيل ادامه داد. سپس به تهران آمد و 13 سال در چاپخانه هاي مختلف به كار پرداخت.

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي جذب سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد و هفت سال مشغول حفاظت از دستاوردهاي انقلاب بود. در اين مدت در جبهه و جنگ بنا بر مقتضيات و نيازهاي مبرم جبهه، مشغول تهيه و تدارك قرآن شد و پس از آن در امر تصحيح و ترجمه و تهيه نسخ مختلف براي چاپ قرآن فعاليت كرد سپس با گرفتن مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، انتشارات صراط النور را تأسيس كرد و مديريت انتشارات را بر عهده گرفت. همزمان با فعاليت هاي صراط النور، ناظر چاپ ساير ناشران قرآن نيز بود. در اين مدت ناظر چاپ حدود ده ميليون جلد قرآن كريم بود.

در سال 1375 به عنوان خادم قرآن معرفي و از رياست جمهور وقت جناب آقاي هاشمي رفسنجاني مفتخر به دريافت لوح تقدير و مسافرت به خانه خدا شد.