امیر آقائی
  • نام:امیر
  • نام خانوادگی:آقائی
  • تاریخ تولد :1347
  • سال انتخاب :1397
  • برگزیده شده در حوزه :تبلیغ و ترویج - حفظ کل

این حافظ کل قرآن کریم که متولد ۱۳۴۷ است، پس از گذراندن دوره روخوانی و روان‌خوانی و تجوید قرآن کریم، در ۱۵ سالگی با مکتب‌الباقر(ع) آشنا شد و به حفظ سوره‌های قرآن علاقه‌مند شد. 

امیر آقایی در ۱۹سالگی با گذراندن دوره‌های تخصصی و حرفه‌ای حفظ قرآن کریم زیر نظر استاد «سیدموسی میرموسایی» موفق به حفظ کل قرآن کریم شد.

در مسابقات سراسری و کشوری اوقاف در سال‌های ۷۱، ۷۲ و ۷۵ مقام سوم، دوم و اول را کسب کرده است. در سال ۱۳۷۱ نیز به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مسابقات بین‌المللی قرآن کشور سوریه حضور یافت که مقام اول آن رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

اوج کار آقایی در عرصه مسابقات بین‌المللی قرآن به کسب رتبه اول مسابقات بین‌المللی قرآن ایران بازمی‌گردد که در سال ۱۳۷۱ اتفاق افتاد.