عباس دوزدوزانی
  • نام:عباس
  • نام خانوادگی:دوزدوزانی
  • تاریخ تولد :1340
  • سال انتخاب :1396
  • برگزیده شده در حوزه :مدیریت

عباس دوزدوزانی در سال 1321 در تبریز به دنیا آمد. تحصیلاتش را در مدارس تهران ادامه داد و پس از اخذ دیپلم به استخدام آموزش و پرورش درآمد. از همین زمان فعالیت‌های سیاسی‌اش نیز آغاز شد. وی اغلب در اعتصابات و تظاهرات معلمان علیه رژیم پهلوی مشاركت داشت.

دوزدوزانی در 1343 به عضویت حزب ملل اسلامی درآمد و به دنبال کشف فعالیت‌های حزب مزبور و دستگیری اعضای آن در سال 1344، او نیز دستگیر و حدود یك سال زندانی شد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وی در تشكیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش مؤثری ایفا کرد و برای مدتی نیز به فرماندهی سپاه منصوب شد. سپس وی در کابینه رجایی وزارت ارشاد را عهده‌دار شد. وی همچنین نماینده مجلس اول از تبریز و مجالس دوم و سوم را از تهران بر عهده داشت. از دیگر سمت‌های دوزدوزانی می‌توان معاون دکتر معین (وزیر علوم). مشاور محمد خاتمی (رئیس جمهور). عضو و رئیس شورای شهر تهران در دوره اول شوراها و رئیس کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب را نام برد.

آخرین منصب دوزدوزانی مشاور ارشد ریاست جمهوری بود و بعد از آن بازنشسته شد.

عباس دوزدوزانی در نهایت در 7 مرداد 1397 درگذشت.