حوریه عقبایی
  • نام:حوریه
  • نام خانوادگی:عقبایی
  • تاریخ تولد :1344
  • سال انتخاب :1396
  • برگزیده شده در حوزه :آموزش

شغل و سمت: رییس اداره قرآن وزارت آموزش و پرورش
سابقه ورود به آموزش و پرورش: ۱۳۶۳
تدریس و داوری:
۱.    مدرس قرآن(تجوید و صوت و لحن) در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی(تربیت معلم شهید رجایی، نسیبه، شرافت، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شاهد و...)و آموزشگاه‌ها
۲.    داور مسابقات قرآن دانشجویان، کارکنان، فرزندان و همسران بنیاد شهید بنیاد جانبازان در مرحله کشوری
۳.    داور مسابقات قرآن دانشجویان در مرحله استانی و منطقه‌ای و کشوری
۴.    داور مسابقات قرآن اوقاف در مرحله شهرستانی، استانی و کشوری
۵.    سرپرست کمیته فنی مسابقات قرآن اوقاف در سطح کشوری و مسابقات قرآن سازمان دارالقرآن در مرحله کشوری و مسابقات قرآن نهادها و ارگان‌های کشور
۶.    داور مرحله مقدماتی مسابقات قرآن بین‌المللی دانش‌آموزان
۷.    مسئول برگزاری مسابقات قرآن فرهنگیان و دانش‌آموزان استان تهران
۸.    ارزیاب مسابقات بین‌المللی قرآن دانش‌آموزی
۹.    مدیر بسیج خواهران وزارت آموزش و پرورش، نماینده آموزش و پرورش در ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف و کسب رتبه برتر در دو سال متوالی
۱۰.    عضو شورای مرکزی جمعیت قرآنی استان تهران و عضو شورای مرکزی برنامه‌ریزی فعالیت‌های قرآنی سازمان بهزیستی کشور