علی منتظری
  • نام:علی
  • نام خانوادگی:منتظری
  • تاریخ تولد :1337
  • سال انتخاب :1396
  • برگزیده شده در حوزه :مدیریت

محل تولد: قم
۱. دکتری تخصصی سلامت همگانی از دانشگاه گلاسکو انگلستان
۲. فلوشیپ سلامت همگانی از کالج سلطنتی پزشکان انگلستان
۳. استاد پژوهش جهاد دانشگاهی
مسئولیت‌ها و عضویت‌ها:
۴. عضو جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۵۹ تاکنون
۵. عضو شورای مرکزی و مسئولیت بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۱
۶. رئیس جهاد دانشگاهی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵
۷. رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
۸. عضو هیأت امنای دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی
۹. عضو هیأت امنای فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران
۱۰. عضو هیأت امنای موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی
۱۱. عضو هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۲. عضو پیوسته فرهنگستان هنر
سوابق مطبوعاتی:
۱۳. مدیر مسئول مجله دانشگاه انقلاب
۱۴. سردبیر مجله جوانان امروز از ۶۶ تا ۷۲
۱۵. سردبیر دو هفته‌نامه اطلاعات علمی ۶۶ تا ۷۲
۱۶. عضو موسس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)
تولیدات علمی:
۱۷. ارائه ۵۸۲ مقاله و خلاصه مقاله علمی در مجلات و همایش‌های بین‌المللی معتبر
۱۸. ارائه ۲۶۸ مقاله و خلاصه مقاله علمی پژوهشی در مجلات و همایش های پژوهشی داخل کشور
۱۹. تألیف و ترجمه ۹ کتاب دانشگاهی
۲۰. انجام ۸۴ پروژه تحقیقاتی
۲۱. راهنمایی و مشاوره بیش از ۸۰ پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
۲۲. ورود به فهرست یک درصد دانشمندان برتر بر اساس میزان استنادات به مقالات مجلات منتخب(ISI) در ۱۰ سال گذشته
 
اهم فعالیت‌های قرآنی:
۲۳. بنیانگذار مسابقات ملی قرآن دانشجویان کشور
۲۴. عضو موسس و شورای مرکزی سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور
۲۵. عضو موسس خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)
۲۶. عضو موسس مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان جهان
۲۷. سردبیر فصلنامه تخصصی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
۲۸. استاد منتخب قرآنی در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
۲۹. دبیر علمی اولین همایش ملی قرآن و سلامت
۳۰. دبیر علمی دومین همایش ملی قرآن و سلامت
۳۱. دبیر علمی اولین همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم
۳۲. دبیر علمی دومین همایش بین‌المللی مطالعات میان‌‌رشته‌ای قرآن کریم
۳۳. ریاست شورای علمی گروه پژوهشی قرآن و ارتقاء سلامت