قاسم نظيفي
  • نام:قاسم
  • نام خانوادگی:نظيفي
  • تاریخ تولد :1320
  • سال انتخاب :1394
  • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر

حاج‌قاسم متولد 1320 در تهران بود و در 21سالگی انتشارات اسلامی را در بازار بین‌الحرمین راه انداخت. در جایی گفته بود از سال 42 کار نشر کرده است. در این کار، کتا‌ب‌های جلدسفید برایش اولویت داشته است. کتاب‌های جلدسفید آن دوره، همان کتاب‌های ممنوعه است؛ کتاب‌هایی که اگر یک نسخه‌اش را دست کسی می‌دیدند، حسابش با کرام‌الکاتبین بود. ناشران برای اینکه عنوان کتاب و نویسنده‌اش مشخص نشود، جلد آن را سفید منتشر می‌کردند.

حاج‌قاسم در روزهای پیش از انقلاب، آثار افرادی چون شهید مطهری، علامه جعفری و آیت‌الله مهدی الهی قمشه‌ای را منتشر کرده است. فعالیت‌های سیاسی هم داشته و از آن کوتاه نمی‌آمده است. حتی ساواک جواز کسبش را در سال 1356 باطل می‌کند.