عبدالكاظم صادقا
  • نام:عبدالكاظم
  • نام خانوادگی:صادقا
  • تاریخ تولد :1331
  • سال انتخاب :1394
  • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر

رشته هنری تخصصی: خط نسخ و ثلث

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زبان عرب از دانشگاه الازهر

اساتید: مرحوم احمد نجفی زنجانی و مرحوم سید حسین امیرخانی

 استاد عبدالکاظم صادقا متولد 1331 در نجف اشرف دارای فوق‌لیسانس زبان عرب از دانشگاه الزهرا در خانواده‌ای به دنیا آمد که پدرشان از صحافان نجف و پدربزرگ ایشان مرحوم حاج میرزا احمد نجفی از  کاتبان بنام دوره اخیر بوده و تعداد کثیری از کتیبه‌های مساجد و بقاع متبرکه به خط ایشان نوشته شده است. اولین کتابت قرآن کریم توسط استاد صادقا در سال 1361 توسط انتشارات رشیدی چاپ شد. از این نسخه قرآن کریم تاکنون بیش از چهار میلیون جلد در شش قطع مختلف منتشر شده است.

از وی تا کنون 4 کتابت کامل قرآن کریم و همچنین کتابت آثار دیگری از جمله: کتاب دعاهای قرآن، ارتباط با خدا، جامعت‌الزیارات عتبات، جزء سی‌ام قرآن کریم، سوره مبارکه انعام و نوشتن دو کتیبه درب‌های حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) به ثبت رسیده است.

آثار منتشر شده:

کتابت قرآن کریم به خط نسخ فارسی درشت، شامل 912 صفحه 11 سطری و در قطع ها مختلف.

کتابت قرآن کریم به خط نسخ فارسی شامل 750 صفحه 13 سطری در سه قطع وزیری، جیبی و نیم جیبی.

کتابت قرآن کریم به خط نسخ فارسی شامل 620 صفحه با خصوصیت ختم تمامی صفحات به آیه.

کتابت قرآن کریم به خط نسخ فارسی شامل 720 صفحه 14 سطری توسط مرکز طبع و نشر قرآن کریم.

کتابت سی سوره از قرآن کریم متعلق به انتشارات گلی.

کتابت ادعیه قرآنی متعلق به انتشارات اسلامی.

کتابت جزء سی ام قرآن کریم و سوره انعام متعلق به انتشارات مهرزاد.

کتابت جزء سی ام قرآن کریم متعلق به انتشارات برهان.

کتابت جزء سی ام قرآن کریم متعلق به انتشارات گلی.

کتابت سوره مبارکه انعام متعلق به انتشارات گلی.

کتابت کتیبه سالن معراج در ادارات مرکزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به طول 132 متر به خط ثلث.

کتابت کتاب «ارتباط با خدا» متعلق به انتشارات گلی.

کتابت «منتخب مفاتیح الجنان» متعلق به انتشارات گلی.

کتابت «جامع الزیارات عتبات عالیات در عراق» متعلق به انتشارات گلی.

کتابت درب های حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) به سفارش ستاد بازسازی عتبات عالیات.