رضا ولي زاده
  • نام:رضا
  • نام خانوادگی:ولي زاده
  • تاریخ تولد :1344
  • سال انتخاب :1393
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

تحصيلات: ديپلم رشته علوم انساني و اقتصاد 

 

در سال 1360 و در يکي از کلاسهاي انجمن خوشنويسان واقع در کانون ميثم ( جنوب غرب تهران ) محضر استاد زمانيان شروع به آموزش خوشنويسي کرد و در سالهاي 1364 و 1365 در ساختمان مرکزي انجمن خوشنويسان واقع در خيابان خارک از محضر استاد جواد بختياري بهرمند شد و در سالهاي بعد از محضر استاد عباس اخوين استفاده کرد و در سال 1367 موفق به اخذ مدارج دوره ممتاز گرديد و دوره فوق ممتاز را در محضر استاد امير خاني و استاد علي شيرازي گذراند.

در سال 1369 با کسب اجازه از محضر اساتيد مربوطه شروع به کتابت کتب ادبي نمود، در سال 1377 توفيق داشت با عنايت خداوند و با دعاي دوستان اولين نسخه قرآن کريم را کتابت نمايد و از آن سال شغل اصلي ایشان فقط کتابت قرآن کريم مي باشد و تا به امروز 7 بار قرآن کريم را به رشته تحرير و کتابت درآورده است و هم اکنون هشتمين نسخه را در حال کتابت مي باشد که به نسخ ايراني و سبک استاد احمد نيريزي مي باشد. کتب خوشنويسي شده حدودا 120 جلد مي باشد که اکثرا به چاپ رسيده است.

فتخارات:

خادم برگزیده قرآن کریم کشور در سال 1393 و دریافت حکم از دست رئیس جمهور محترم

انتخاب شده بعنوان کاتب ممتاز قرآن کریم از سوی مرکز طبع و نشر قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در سال 1393

کسب رتبه های برتر مسابقات خوشنویسی در جشنواره های مختلف ملی و استانی طی سال های 1368 تا کنون

کتابت 9 جلد قرآن کریم به خط نسخ ایرانی

کتابت 254 جلد کتاب شامل کلیات مفاتیح الجنان / ادعیه / دیوان حافظ ، بوستان و گلستان سعدی و...