احمد طالبان
  • نام:احمد
  • نام خانوادگی:طالبان
  • تاریخ تولد :1337
  • سال انتخاب :1393
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

سالهایی دور، زمانی که رضاشاه پهلوی قانون کشف حجاب صادر می کند، پدربزرگش به کربلا مهاجرت می کند و در نهایت، زمانی که دیگر او نوجوانی 17ساله شده بود با پدر به ایران بازمی گردد و مشهدالرضا (ع) را برای سکونت برمی گزیند. دست تقدیر و نگاه حضرت دوست، او را از حرم به حرم می کشاند و با کلامی سراسر نور، همنشین اش می کند. این همنشینی تا بدانجا می رسد که پس از 30 سال خدمت در اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی آستان قدس رضوی، موفق به مرمت بیش از 1300 نسخه قرآن، جزوات قرآنی و نسخ خطی می شود. در بیست ودومین دوره تجلیل از خادمان قرآن کریم در باغ موزه دفاع مقدس، استاد طالبان به عنوان یکی از خادمان قرآنی کشور برگزیده شد.