علي سياح گرجي
  • نام:علي
  • نام خانوادگی:سياح گرجي
  • تاریخ تولد :1332
  • سال انتخاب :1392
  • برگزیده شده در حوزه :آموزش

اساتید: مولایی، خدام حسینی، دکتر موسوی. وی که قاری برجسته قران کریم است،از جلسات اساتيدي همچون استاد محمدثابتي و استاد محمدتقي مروت بهره ها برد.سپس چند سالي، به طور مدام، در خدمت استاد ابراهيم پورفرزيب (مولايي) تلمذ نمود.

 

مقامات داخلی:

فر اول مسابقات قرآن کريم اوقاف و امورخيريه استان تهران (سال ۶۱)

نفر سوم مسابقات قرآن کريم اوقاف و امورخيريه استان تهران (سال ۶۳)

نفر چهارم مسابقات قرآن کريم اوقاف و امورخيريه استان تهران (سال ۶۶)

نفر دوم مسابقات قرآن کريم اوقاف و امورخيريه استان تهران (سال ۶۵)

نفر دوم مسابقات قرآن کريم اوقاف و امورخيريه استان تهران (سال ۶۵)

 

مقامات خارجی:

نفر اول مسابقات بين المللي قرآن کريم مالزي (سال۶۱)

 

ماموریت های داخلی:

تدریس قرائت قرآن کريم

آموزش کارشناسي

ضبط تحقيق و ترتيل حدود دو دوره کامل قرآن کريم قاريان ايراني براي صداي جمهوري اسلامي ايران

 

ماموریت های خارجی:

ایشان برای نشر و تبلیغ قرآن کریم مسافرتهایی به کشورهای عربستان سعودي،هندوستان،بندگلادش،اتريش، اوگاندا،ماداگاسکا،مالزي،سوريه،ارمنستان و ترکمنستان داشته است.