محمدحسين محمدزاده وحدتی
  • نام:محمدحسين
  • نام خانوادگی:محمدزاده وحدتی
  • تاریخ تولد :1347
  • سال انتخاب :1391
  • برگزیده شده در حوزه :مدیریت

دانش آموخته درس خارج فقه مقام معظم رهبری

دکترای مدیریت رسانه 

پژوهشگر ارشد رسانه ملی

پژوهشگر علوم قرآنی، تفسیر، قرائت، فقه، اصول، رسانه و مدیریت

خادم القرآن ۹۱

دارنده مجوز اقراء از استاد مصری شیخ عصفور ۹۷

مدرس دروس ادبیات عرب، فقه، اصول، قرائت، تفسیر، علوم قرآنی، رسانه و مدیریت

مدیریت پنج رسانه و شبکه قرآنی و معارفی: مدیر رادیو معارف ۸۵ تا ۸۶ موسس و مدیر رادیو معارف انگلیسی ۸۶ مدیر رادیو قرآن۸۷ تا ۹۵ موسس و مدیر رادیو تلاوت ۹۱ مدیر شبکه قرآن و معارف سیما ۹۵ تا ۹۷

از طراحان و برگزارکنندگان طرح های فراگیر آیه­های زنگی،۱۴۴۱تا۱۴۵۲، ختم قرآن مهدوی

دبیرکل اتحادیه رادیوهای قرآن و معارف ۸۷

دبیر شورای معارف رسانه ملی ۹۵

دبیر شورای معارف سیما ۹۵

مسئول کمیته تبلیغ و اطلاع رسانی ستادعالی مسابقات۹۴تا۹۷

عضو حقوقی شورای توسعه۹۵ و سه کمیسیون تابعه تبلیغ۹۴ و ترویج،آموزش عمومی ۸۸ تحقیقات و پژوهش۹۵ مجمع مشورتی۹۰