حسين علي ساري
  • نام:حسين علي
  • نام خانوادگی:ساري
  • تاریخ تولد :1347
  • سال انتخاب :1390
  • برگزیده شده در حوزه :مدیریت

دكتر «حسين ساری» در سال ۱۳۴۷ در تهران متولد‌شد، هم‌زمان با دوران تحصيلات متوسطه ودانشجويی به عنوان معلم دينی در آموزش وپرورش به تدريس مشغول ‌شد. وی مدرك ليسانس خود را در رشته مهندسی صنايع از دانشگاه صنعتی شريف و فوق ليسانس را نيز در همين رشته از دانشگاه تربيت مدرس دريافت‌كرد.

دكتر ساری مدرك دكترای مديريت استراتژيك را از دانشگاه عالی دفاع ملی اخذ‌كرد. مدير فعلی شبكه قرآن سيما به مدت شش سال به عنوان مدير شبكه راديويی قرآن ايفای نقش كرد و علاوه بر مديريت گروه اجتماعی راديو و مدير كلی پخش و نظارت، سردبيری و برنامه‌سازی را نيز از سال ۱۳۶۹ تجربه‌كرده ‌است. دكتر ساری از شهريور سال ۸۴ به رياست شبكه قرآن سيما درآمده‌است و با وجود كوتا بودن دوران مسئوليتش، تلاش‌های زيادی را در راه‌اندازی شبكه‌های استانی قرآن انجام‌داده‌است.

 سوابق:

-    مدیر شبکه آموزش
-    رییس مرکز پویانمایی سازمان صدا و سیما
-    مدیر شبکه  قرآن و معارف صدا و سیما
-    مدیر کل پخش و نظارت صدا
-    عضویت در هیات امنای جهاد دانشگاهی
-    عضو شورای سیاست‌گذاری مسابقات بین‌المللی دانشجویان
-    مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه