عباس كاظم پور
  • نام:عباس
  • نام خانوادگی:كاظم پور
  • تاریخ تولد :1323
  • سال انتخاب :1387
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

عباس کاظم‌پور (متولد 1323) از استادان برجسته کاشی‌کاری و معماری سنتی اصفهان است که با حفظ میراث گذشتگان، با ذهنی خلاق، نوآوری‌هایی به عرصه این هنر ارزنده افزوده است.

کاشی کاری های گنبد و گلدسته های کاظمین، محراب مسجد جمکران و کلیه کاشی کاری و گچ بری های سنتی مسجد صاحب الزمان "عج" و... ورامین  می توان اشاره کرد.

ساخت و نصب کاشی کاری و گچ بری های خاص و هنری در امام زاده محمد"ع" در نزدیکی سامرا و یک مسجد بسیار بزرگ در میدان آزادی تهران که با معماری برج آزادی تقریبا  هم خوانی دارد.