سیدمحمدعلی مرعشی
  • نام:سیدمحمدعلی
  • نام خانوادگی:مرعشی
  • تاریخ تولد :1324
  • سال انتخاب :1386
  • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر

سيد محمدعلي مرعشي، در تاريخ 4/3/1324 در محله سرچشمه تهران چشم به جهان گشود. او نوه ي «مير ابراهيم مرعشي» از قديمي ترين كتابفروشان ايران بود كه از جور روس ها، نخجوان را به همراه خانواده ي خود ترك كرده و پس از چند سال سرگرداني، سرانجام در كنار حرم حضرت معصومه ماوايي يافته بود.

فرزند ارشد ميرابراهيم «سيد ابوالقاسم» نام داشت كه بعدها «انتشارات حافظ» را در تهران تاسيس كرد. مرحوم سيد ابوالقاسم مرعشي همچنين«شركت كتب ناشرين» را كه خود انقلابي در صنعت نشر محسوب مي شود و به نوعي يك تعاوني ست، بنا نهاد. وي همچون پدر علاقه زيادي به طبع و نشر كتب مذهبي داشت. «سيد محمدعلي مرعشي» از همان اوان نوجواني در گرداندن امور انتشارات و اداره ي شركت كتب ناشرين همراه و ياري رسان پدر بود. پس از فوت پدر، وي اداره امور انتشارات حافظ را به تنهايي به دست گرفت. كتابهاي «شيرزن كربلا»، «جنايات تاريخ» و چند كتاب ديگر از مرحوم سيد جعفر شهيدي، همچنين «فيه ما فيه»، «تقريرات لسان العارفين» و «بزم ايران» تنها بخشي از كتب منتشره آن سالهاي انتشارات حافظ و شركت كتب ناشرين است.

سيد محمدعلي مرعشي در سال 1369 انتشارات «حافظ نوين» را تاسيس نمود. وي نيز همچون پدر بزرگوارش علاقه ي وافري به چاپ «قرآن مجيد» و كتب مذهبي داشت. كتب به چاپ رسيده در اين انتشارات بالغ بر 605 عنوان است كه غير از قرآن و كتب مذهبي، بخش عمده اي از آنها بسيار حجيم و قطور بوده و امروزه به عنوان كتب مرجع مورد استفاده ي پژوهشگران و دانشجويان است.

انتشارات حافظ نوين در سال 1386 به عنوان خادم قرآن كريم و در سال 1387 به عنوان ناشر نمونه قرآني شناخته شد.

هم اكنون رياست صندوق تعاوني ناشران به عهده ي آقاي سيد محمدعلي مرعشي است.