عبدالرسول عبایی
  • نام:عبدالرسول
  • نام خانوادگی:عبایی
  • تاریخ تولد :1324
  • سال انتخاب :1386
  • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج

تحصیلات: فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث از دانشگاه اصول دین بغداد
شغل: مدرس

اساتید: استاد حاج محمد حسین کاتب، دکتر احمد امین، دکتر داود عطار

 

ماموریت های داخلی:

مدرس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم و حدیث، داور مسابقات داخلی و بین المللی سازمان اوقاف و امور خیریه از سال 1364 تا کنون ، ریاست داوری مسابقات سازمان اوقاف وامور خیریه و مسابقات بین المللی دانشجویان کشورهای اسلامی ، داور مسابقات بین المللی دانش آموزی ، سازمان تبلیغات اسلامی­، ارتش و نیروهای مسلح و... همکاری با مرکز طبع و نشر قرآن کریم ، عضو هیئت علمی موسسه قرآنی مهد قرآن و...

 

ماموریت­های خارجی:

داور مسابقات بین المللی قرآن کریم مالزی (2 دوره)، اندونزی (1 دوره)، سوریه (1دوره)

 

آثار:

کتاب التجوید

کتاب الوقف و ابتداء دراسته و التطبیق (رساله دوره فوق لیسانس)

تنظیم و تنقیح کتابهای «علوم القرآن»،‌ «عقیدتنا»،‌ «الدرایة»، «منتخب الأدعیة»، «جامع المقدمات»، «صرف میر و شرح أمثله»،‌ »التصریف»، «الهدایة»، «قواعد الإملاء»، «تعلیم اللغة العربیة (4جلد)»، «تهذیب البلاغة» و «المنطق و مناهج البحث» در مجمع علمی اسلامی مرحوم علامه عسگری.