سیدهادی محدث
  • نام:سیدهادی
  • نام خانوادگی:محدث
  • تاریخ تولد :1316
  • سال انتخاب :1385
  • برگزیده شده در حوزه :آموزش

تحصيلات: ليسانس رشته فيزيك و علوم تربيتي/دانشسراي عالي تهران

كتابها :  آموزش قرآن (اول دبستان) ؛1374

آموزش قرآن (دوم دبستان)؛1375

آموزش قرآن (سوم دبستان)؛  1376

آموزش قرآن (چهارم دبستان)؛1377

آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن؛1374

آموزش قرآن؛1379

مقالات : اركان حكومت اسلامي و منشور نظام اجتماعي اسلام (سوره حجرات)؛ چاپ نشده

روابط قرآن و مكتب اهل بيت (عليهم السلام)؛ چاپ نشده

سوره شوري بستر ساز حكومت اسلامي؛ چاپ نشده

عوامل و مدافع رشد در قرآن و حديث؛ چاپ نشده

آموزش گام به گام مفاهيم قرآن؛ چاپ نشده

گام به گام به سوي فهم قرآن كريم؛ چاپ نشده

آموزش مفاهيم قرآن ؛چاپ نشده

تدبّر در قرآن؛ چاپ نشده

نقدي بر تفسير مبين؛ چاپ نشده

فعاليت هاي آموزشي: تدريس مفاهيم قرآن/ مدرسه راهنمايي علامه حلي(تيزهوشان)؛1377

تدريس قرآن (مفاهيم و/ تدبّر)/ دبيرستان شهيد مطهري/ تهران؛1376 تا كنون

تدريس قرآن (مفاهيم و/ تدبّر)/ دار التحفيظ القرآن/ تهران؛1375، 1377

فعاليت هاي اجرايي : مسئول ستاد تغيير بنيادي نظام آموزشي كشور؛63 13تا 1368

نماينده وزير در شوراي سياستگذاري و شوراي برنامه ريزي اجرايي؛1376 تا 1381

مؤسس دار القرآن/ معاونت فرهنگي بنياد شهيد؛1372 تا 1386