سیدرضا بنی رضی
  • نام:سیدرضا
  • نام خانوادگی:بنی رضی
  • تاریخ تولد :1343
  • سال انتخاب :1385
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

محل تولد: قم

میزان تحصیلات: لیسانس ادبیات

سال اخذ مدرک ممتاز: 1365، استادی خط نسخ 1388

فعالیت­های هنری:

برگزاری بیش از 8 نمایشگاه انفرادی داخلی و خارجی، کتابت قرآن کریم به خط ‫نسخ (2 بار)، کتابت دفترهای پنجم و ششم

مثنوی مولوی، شرفنامه و منتخبی از لیلی و مجنون نظامی گنجوی به ‫خط نستعلیق، ارائه آثار ادبی و هنری

در گردهمایی­های تخصصی داخلی و خارجی

مقام­های کسب شده: برگزیده ‫اولین جشنواره خوشنویسی جهان اسلام سال 1376

نام اساتید: حسینی موحد، امیرخانی

مسئولیت­ها: مؤسس انجمن ‫خوشنویسان بندرعباس