حمید درایتی
  • نام:حمید
  • نام خانوادگی:درایتی
  • تاریخ تولد :1348
  • سال انتخاب :1384
  • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج

سوابق آموزشي

تقويم:

1352 ه.ش ورود به حوزه علميه مشهد
1369 ه.ش هجرت به حوزه علمیه قم
1369 ه.ش آغاز حضور در درس خارج
1375 ه.ش بازگشت به مشهد

 

اساتيد

- ادبيات عرب: حجةالاسلام احدي، حجةالاسلام عليزاده، حجةالاسلام عابديني و حجةالاسلام ابراهيميان
-
المنطق: حجةالاسلام موسوي مهر
-
اصول الاستنباط: حجة الاسلام سید حسن تبادکانی و حجةالاسلام ضياء افغاني
-
اصول الفقه: حجةالاسلام فاضلي نژاد
-
فرائد الاصول: مرحوم آيةالله علي اكبر بني هاشمي و آيةالله محمدباقر عباسپور بنهنگي
-
کفایةالاصول ج1:آیة‌الله مهدی مروارید و آیةالله سید محمد موسوی شاهرودی 
-
لمعه: آيةالله سيد حسن صالحي
-
المکاسب: آیة‌الله مهدی مروارید و آیةالله سید محمد موسوی شاهرودی 
-
خارج: مرحوم آیة‌الله جواد تبریزی، آیةالله حسین وحید خراسانی، آیةالله عبدالله جوادی آملی و آیة‌الله سید محمد روحانی در قم و مرحوم آیة‌الله علی فلسفی در مشهد
-
رجال و درایه: آیة‌الله مهدی مروارید و آیةالله سید محمد موسوی شاهرودی 
-
عقاید: مرحوم آیة‌الله حسنعلی مروارید و آیة‌الله سید جعفر سیدان و مرحوم آيةالله علي فلسفي 
-
الاسفار الاربعة: آیة‌الله عبدالله جوادی آملی

مطالعات شخصی: فقه و اصول

تحصيلات حوزوي: اتمام درس خارج

 

علمي، پژوهشي

تدريس ها:

- ادبيات عرب به طور كامل
-
المنطق
-
معالم الاصول دو دوره
-
اصول الفقه 2دوره
-
فرائد الاصول
-
كفايةالاصول 3دوره
-
دروس في علم الاصول (الحلقة الثالثة)
-
لمعه
-
المكاسب
-
خارج اصول
-
شرح تجريد
-
تفسير ترتيبي، تفسير موضوعي، روشهاي تفسيري، علوم قرآني، كليات في علم الرجال آيةالله سبحاني

 

علمي، پژوهشي:

مدرس سطح عالي وخارج حوزه علميه مشهد

اجرايي:

- راه اندازی و مدیریت مرکز پژوهشی - فرهنگی شیعه سرچ (به مدت 4 سال)
-
داور 9 دوره مسابقات كشوري حفظ قرآن کریم 
-
داور 5 دوره مسابقات بين المللي حفظ و تفسير قرآن كريم در سالهاي 1374, 1375, 1382, 1384 و 1385

 

آثار

كتب:

طرح درس کفایه در 3 مجلد