سیدرضا نجفی
  • نام:سیدرضا
  • نام خانوادگی:نجفی
  • تاریخ تولد :1341
  • سال انتخاب :1383
  • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی

سیدرضا نجفی در سال 1341 در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. وي در سال 1360 تحصيلات خود را تا مقطع دبيرستان در اصفهان به پايان برد. سپس بلافاصله با عضويت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قريب دو سال را داوطلبانه در جبهه‌هاي دفاع مقدس گذراند و تا سال 1368 به همکاري در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ادامه داد. در همين سال در رشته کارشناسي زبان و ادبيات عرب دانشگاه اصفهان پذيرفته شد. با به پايان بردن اين دوره در کارشناسي ارشد رشته فوق الذکر در دانشگاه اصفهان ادامة تحصيل داد. شرح و ترجمه «المزهر في علوم اللغه» اثر علامه سيوطي عنوان پايان نامه اي بود که با راهنمايي دکتر سيد علي ميرلوحي فلاورجاني در سال 1371 به نگارش در آورد.

 او که در بعدها در گرايش ادب قديم زبان و ادبيات عرب دانشگاه تربيت مدرس تهران تحصيل در دوره دکتري خود را آغاز نموده بود، موفق شد در سال 1381 از پايان نامه خود تحت عنوان «بررسي نحوي بلاغي اساليب حذف و تقدير در قرآن کريم» به راهنمايي دکتر محمد فاضلي دفاع کند.

 فعاليت‌هاي تحقيقات و پژوهشي استاد دکتر سيد رضا نجفي در محورهاي ذيل صورت گرفته است:

1.    تأليفات کتاب:

-           معاني المفردات في کلام العرب ، جهاد دانشگاهي اصفهان،  1372

-           الصرف و الميسر، ج 1، کتابنامة نجف، 1381

-           توليد نرم افزار

-           نرم افزار قرآني کوثر، شرکت مکتب فردا، 1372

-           نرم افزار بزرگ اعراب القرآن، توزيع: شرکت سروش اصفهان وابسته به صدا و سيماي مرکز اصفهان، 1382

-           انجام طرح‌هاي پژوهشي

-           بررسي صرفي و نحوي واژه‌هاي قرآني جهت تهيه نرم افزار، دانشگاه اصفهان، شروع 1373

-           بررسي افعال متعدي و لازم در قرآن کريم، دانشگاه اصفهان، شروع 1383

-           جمل و اشباه جمل در زبان عربي و قرآن کريم، دانشگاه آزاد  اسلامي فلاورجان، شروع 1382

-           نگارش مقاله:

-           نقد و بررسي کتب عربي نظام جديد، کيهان فرهنگي، شماره 128، سال 1375

-           بلاغت حذف و ايجاز و رابطة آن با مجاز، مجله علمي پژوهشي دانشکده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد

-           نقش توحيد در پيشرفت جوامع اسلامي، دارالقرآن الکريم اصفهان، 1380

-           معرفي نرم­افزار اعراب القرآن، مجله عمي پژوهشي مقالات و بررسي‌ها، شماره 72، سال 1381

-           پديدة حذف و فوايد آن، مجله حوزه اصفهان، شماره 10، تابستان 1381

-           راز بلاغي حذف فاعل، مجله دانشگاه سمنان، شماره 5، پائيز 1382

-           اولين همايش آموزش زبان عربي، جايگاه قواعد در فهم متون ديني، آموزش و پرورش، تهران 1376

-           همايش نهج­البلاغه و اصلاحات، اصلاحات فرهنگي شالوده هر اصلاح، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلورجان،1380

-           دومين همايش آموزش زبان عربي، موانع آموزش زبان دوم در مدارس ايران، آموزش و پرورش، سنندج، بهار 1382

-     اولين همايش زبان شناسي و آموزش زبان در ايران، آموزش زبان عربي، هدف ها روش‌ها، دانشگاه تربيت مدرس تهران، پائيز 1382

-           همايش بين المللي انديشه‌هاي زمخشري، جايگاه زمخشري در پيشرفت علم صرف، ترکمنستان، دي 1382

-           همايش بين المللي نقش زبان در گفتگوي تمدن‌ها، دو رالترجمه الادبيه في حوار الحضارات، دانشگاه اصفهان، بهار 1383

دکتر نجفي در خرداد ماه 1383 کارگاه آموزش زبان شناسي نوين و زبان عربي را در دانشگاه اصفهان به راه انداخت و پس از آن که در سال 1382 از سوي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان در رشته توليد نرم افزار به عنوان خادم قرآن کريم انتخاب و معرفي شد، در سال بعد يعني 1383 در يازدهمين دوره تکريم خادمان قرآن کريم تهران به خاطر توليد نرم­افزار بزرگ اعراب القرآن انتخاب و از سوي رئيس جمهوري با اهداء لوح ياد بود،‌ مورد تقدير قرار گرفت.