سیدعلی موسوی گرمارودی
  • نام:سیدعلی
  • نام خانوادگی:موسوی گرمارودی
  • تاریخ تولد :1320
  • سال انتخاب :1383
  • برگزیده شده در حوزه :پژوهش

سیدعلی موسوی گرمارودی در سال 1320 در شهر قماز دیده به جهان گشود. پدرش سيد محمدعلي از روحانيون فاضل و تحصيل کرده نجف اشرف بود و مادرش خانم آغا فرزند روحاني مشهور و مورد وثوق اهالي تنکابن.

 پدر او مدرس عالي علوم اسلامي به ويژه کلام و فلسفه بود و از شئون يک روحاني جز به تدريس مطلقاً نپرداخت. پدر خوش نداشت که تعليم نخستين فرزند خود را به مدارس رسمي آن دوران وا گذارد اما بالاخره پدر به اصرار ديگران در 9 سالگي نام سيد علي را در کلاس اول ابتدايي دبستان ملي باقريه واقع در ضلع جنوب غربي مدرسه فيضيه نوشت. از همان نخستين روزها اولياي مردسه به هوش او پي بردند و بدين ترتيب وي را به کلاس دوم و يک هفته بعد به کلاس سوم منتقل کردند و اگرکمي رياضيات بيشتر مي‌دانست کلاس چهارم هم پذيراي او بود.

 وقتي در آستانه ورود به دبيرستان قرار داشت، روان شاد شهيد دکتر بهشتي دبيرستاني در خيابان باجک قم به نام «دين و دانش» داير کرده بود. او 13 دانش آموز را با وسواس خود براي تحصيل در پايه نخست برگزيد و سيد علي يکي از ايشان بود. شهيد بهشتي علاوه بر مديريت، تدريس زبان انگليسي را نيز خود برعهده گرفت و در کنار او اساتيد زبده‌اي چون علي اصغر فقيهي، دکتر حسين اشراقي، زنده ياد شهيد دکتر مفتح، دکتر بزرگ نيا، دکتر رضواني، دکتر مظاهر مصفا، دکتر شيمي، دبيرستان «دين و دانش» را به دبيرستاني نمونه بدل ساختند. شهيد بهشتي به اين سيزده تن علاقة فراوان داشت و در خارج از محيط دبيرستان نيز از توجه و عنايت بديشان فرو گذار نمي‌کرد.

علي طي چهار سال کتاب‌هاي بهجه المرضية سيوطي، مغني و مطول و يک دو کتاب ديگر را نزد آن فرزانة بسيار دان فرا گرفت.

 از اوايل زمستان سال 1338 مرحوم حاج شيخ از سر تواضع و به جهت ارادتي که به پدر سيد علي داشت شرح جامي را در حوزة مشهد به روش مباحثه به فرزندش آموخت.

 سيد علي منطق و مقدمات اصول و فقه را نزد مدرسان ديگر حوزه مشهد از جمله مرحوم نهنگ آموخت و بعد به امر حاج شيخ مجتبي يک سال هم براي تدريس و تدرّس به حوزه فردوس رفت.

وقتي پس از چهار سال به قم بازگشت، غائلة انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي شروع شده بود. او در واقعه مدرسه فيضيه نيز حضو داشت و يک بار هم در قم دستگير و تا استانة زنداني شدن رسيد که با کوشش مرحوم آيت الله رباني شيرازي نجات يافت. در سال 1345 به دانشگه و دانکشأه حقوق راه يافت

 در سال 1348 در مسابقة شعر مجلة ادبي يغما به سردبيري مرحوم حبيب يغمايي که به همت حسينيه ارشاد و به مناسبت آغاز پانزدهمين قرن بعثت برگزار شده بود، در زمينة شعر نو شرکت نمود و مقام نخست را کسب کرد. در واقع اين شعر سيد علي موسوي گرمارودي که در بحور شکستة نيمايي سروده شده و منظومه‌اي 16 صفحه‌اي به نام «خاستگاه نور» را شامل مي‌شد، سرآغاز شهرت شعري او بود..

او چاپ دوم مجموعه شعرش با نام «عبور» سپس «سايه سار نخل ولايت» و آنگاه «سرود مرگبار» را منتشر نمود. بعدها نيز سه مجموعه شعر ديگر با نام‌هاي «چمن لاله»، خط خون» و «تاناکجا» از وي به انتشار رسيد که آخرين مورد يعني «تا نا کجا» ترجمة گزيده‌اي شعرهاي اوست  و از سوي دو تن از استادان دانشگاه به ايتاليايي برگردان شده است. ديگر کتاب‌هايي که در شعر از استاد گرمارودي منتشر شد، «دست­چين» و «باران اخم» نام داشت.

 چند روزي بعد از انقلاب به تشويق و توصية يکي از دوستان دوران زندان سرپرستي انتشارات فرانکلين را پذيرفت و با حکمي به امضاي روان­شاد مهندس مهدي بازرگان علاوه بر آن مدير عامل شرکت افست شد او سپس به اصرار روان شاد شهيد دکتر قندي پست مشاور فرهنگي و سخنگوي وزارت پست و تلگراف و تلفن را پذيرفت

 در اواخر بهمن سال 1358 بني­صدر رئيس جمهور وقت شخصاً از دکتر علي موسوي گرمارودي دعوت به همکاري نمود. او ابتدا نپذيرفت اما به اصرار بني صدر پس از مشورت با مرحوم آيت الله شهيد صدوقي که حضور شخصي چون او را در دستگاه بني صدر ضروري مي‌دانست، براي اين کار اعلام آمادگي کرد و از 15 فروردين سال 1359 رسماً سمت مشاور مطبوعاتي و فرهنگي رئيس جمهور به وي ابلاغ شد. 

از دکتر موسوي گرمارودي علاوه بر آثار متنوع ادبي و شعري آثار چندي در زمينة قرآن کريم منتشر شده است که عبارتند از:

-           داستان پيامبران (جلد اول) از آدم تا مسيح، چاپ سيزدهم، انتشارات قدياني

-           داستان پيامبران (جلد دوم) حضرت محمد صلي الله عليه و آله، چاپ سيزدهم، انتشارات قدياني

-           ترجمة کامل قرآن کريم (چاپ اول)، پائيز 1383، انتشارات قدياني

 مقاله معرفي يک قرآن مترجم قديمي تاجيکستان، مجله بينات، شماره 38