رحیم موذن زاده اردبیلی
  • نام:رحیم
  • نام خانوادگی:موذن زاده اردبیلی
  • تاریخ تولد :1304
  • سال انتخاب :1383
  • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج

مرحوم رحيم مؤذن زاده اردبيلي در سال 1304 در شهر اردبیل و در خانواده‌اي اهل هنر، مذهب و ديانت دیده به جهان گشود. پدرش مرحوم شيخ کريم، روحاني مشهور شهر نيز از سال 1322 تا 1327 اذانگوي مسجد امام خميني (ره) تهران و همواره زمزمه‌هاي مناجات او در مسجد طنين انداز بود. پس از درگذشت او پسرش رحيم که ويژگي‌هاي هنري و اخلاقي و مذهبي پدر را به خوبي به ارث برده بود، وظيفه دار اين امر شد. رحيم از کودکي علاوه بر آموزش‌هاي پدر در مکتبخانه‌هاي اردبيل به فراگيري قرآن و اذان مشغول شد. در دوره جواني قريب ده سال نزد استاد مرحوم مکتب دار دورة تجويد را گذراند و سپس در مدرسة حاج ميرزا ابراهيم و مسجدجامع اردبيل به آموختن صرف و نحو و فقه و منطق همت گمارد و مقارن اين دوران بود که به ضرورت دريافت براي موفقيت در قرائت قرآن و اذان نيازمند آشنايي با دستگاه‌ها و رديف‌هاي موسيقي اصيل ايراني است. لذا به خدمت پدر و اساتيد مطرح موسيقي اردبيل در آن دوره آمد و به کسب دانش و تجربه ايشان پرداخت.

 پس از آن که استاد رحيم مؤذن زاده به دستگاه‌هاي موسيقي ايراني اشراف يافت، به منظور تکميل آموخته‌هاي خود و نيز ادامه تحصيل صرف و نحو و فقه و منطق راهي تهران شده و سپس از آنجا به قم مسافرت نمود. وي مصمم بود تا قدر ممکن با سکونت در قم به دانش خود بيفزايد اما متأسفانه پس از سه سال اقامت در اين شهر از فوت پدر آگاهي يافت و به ناچار از قم به تهران مراجعت نمود. در اين هنگام ه دعوت رسمي مدير راديو ايران و مسؤولان مسجد امام خميني (ره) مجددا قرائت اذان و مناجات را در اين مسجد عهده دار شد. در آن‌سال‌ها به خوبي به يادداشت که مرحوم پدر همچون خود او بر قرائت اذان در دستگاه بيات ترک تمايل فراوان داشته است. به همين منظور و به پاس و گرامي داشت نخستين معلم خود تصميم گرفت به آرزو و خواستة پدر جامه عمل بپوشاند. اين چنين بود که در سال 1334 در حالي که دهانش به روزه بسته بود، با تمام وجود نيت آراسته کرد و اذان مشهور خود را در دستگاه کامل بيات ترک قرائت نمود. اگر چه بالاخره در روز پنجم خرداد سال 1384 جامعه فرهنگي و هنري ايران از در ميان داشتن وجود استاد رحيم مؤذن زاده اردبيلي محروم گرديد، اما بي ترديد اذان استاد به عنوان يکي از ماندگارترين آثار هنري اين سرزمين همچنان فضاي معنوي ايرانيان را تزيين مي‌کند. خاطره تکرار زنده اين اذان توسط استاد در مراسم يازدهمين دوره تکريم خادمان قرآن کريم هنوز بر کام جان حضار شيريني مي‌بخشد. رحمت واسعه حق قرينش باد.