طاهر حدیثی
  • نام:طاهر
  • نام خانوادگی:حدیثی
  • تاریخ تولد :1334
  • سال انتخاب :1374
  • برگزیده شده در حوزه :مدیریت

طاهر حدیثی در سال 1334 در شهر قم دیده به جهان گشود. وی تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در شهر محل تولد سپري كرد. در اين دوران كه مصادف با اوج گيري نهضت امام خميني (ره) بود و حوزة علميه و علماي مبارز، شهر قم را به مركزي براي رسانيدن پيام انقلاب اسلامي مبدل ساخته بودند، وي همراه بسياري از همكلاسان خود در بطن جريانات بود و وقايع و رويدادهاي سرنوشت سازي اين دوران را دنبال مي كرد.

در سال 1357 در رشتة جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد پذيرفته شد و با آغاز انقلاب فرهنگي در تابستان 1359 با معرفي انجمن اسلامي دانشگاه فردوسي براي شركت در كلاس هاي عقيدتي سياسي انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور به تهران آمد و ضمن اشتغال در آموزش و پرورش، تحصيلات خود را در دانشگاه تهران پي گرفت. سپس دوره كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي را طي كرد و در دورة دكتراي اين رشته به تحصيل ادامه داد.

از مهم ترين فعاليت هاي اجرايي مرحوم طاهر حديثي در اين سال ها مي توان به تدريس در مراكز تربيت معلم تهران، كارشناسي برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي، مسؤوليت كميته جغرافياي دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، مسؤوليت دبيرخانه شوراي عالي عشاير ايران در نهاد رياست جمهوري و در زمينه هاي علمي و پژوهشي به مسؤوليت طرح ترجمه فرهنگ سرزمين ها و مردم (در 6 جلد) ، طرح تدوين كتاب شناسي جغرافيا، تدوين كتاب آشنايي با جمهوري مسلمان نشين آسياي ميانه و قفقاز و نظارت بر تدوين كتاب گزيدة اشعار خراسان بزرگ و ماوراء النهر اشاره كرد.

وي از سال 1369 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سمت هاي مسؤول دبيرخانة شوراي مركزي برنامه ريزي، دبير هيأت نظارت بر مراكز فرهنگي و هنري، مسؤول ستاد برگزاري نمايشگاه هاي خارج از كشور، مدير كل دفتر مجامع و فعاليت هاي فرهنگي و عضو شوراي عالي چاپ تمبر، در اجراي طرح ها و برنامه هاي فرهنگي تلاش گسترده اي داشت.

ايشان طي اين دوره در داخل كشور مسؤوليت برگزاري بخش ويژه پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران با عنوان «نمايش فرهنگ و هنر و ادب جمهوري هاي مسلمان نشين آسياي ميانه و قفقاز» و برنامه ريزي و اجراي چند نمايشگاه بزرگ با نام هاي «نمايشگاه محرم» ، و نيز سه دوره (دوره هاي اول، دوم و سوم) «نمايشگاه قرآن كريم» در ماه مبارك رمضان سال هاي 1372، 1373 و 1374 و چندين فعاليت و نمايشگاه ديگر را عهده دار بوده است. در خارج از كشور نيز نمايشگاه ها و هفته هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جمهوري هاي قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، تركمنستان و كشور مغرب (مراكش) و نيز نمايشگاه قرآن كريم در كشور سوريه را برپا داشته است.

مرحوم حديثي در سال 1374 به خاطر تلاش هاي مستمر و موفقيت آميزي كه در برنامه ريزي و برگزاري «نمايشگاه قرآن كريم» داشت با عنوان «ابتكار در راهاندازي و برپايي موفق سه دوره نمايشگاه بزرگ قرآن كريم در تهران»، خادم قرآن كريم شناخته شد و لوح «تكريم خادمان قرآن كريم» را ازدست رياست جمهوري دريافت كرد.

ايشان پس از اين تاريخ، فعاليت هاي خود رادر زمينه قرآن كريم پي گرفت و در اين جهت به منظور راه اندازي مركزي در زمينة پژوهش هاي قرآني اقدام به تهيه و تنظيم «چكيده پايان نامه هاي علوم قرآني دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي» و «فهرست مقالات قرآني در مطبوعات جمهوري اسلامي ايران» كرده است.

مرحوم طاهر حديثي در سال 1377 روي در پردة خاك كشيد و به جانان پيوست.