احمد مسجدجامعی
  • نام:احمد
  • نام خانوادگی:مسجدجامعی
  • تاریخ تولد :1335
  • سال انتخاب :1382
  • برگزیده شده در حوزه :مدیریت

احمد مسجدجامعی در سال 1335 در شهر مشهد و در خانواده‌اي روحاني و اهل فضل دیده به جهان گشود. پس از گذراندن تحصيلات مدرسه، در رشته جغرافياي انساني دانشگاه تهران مشغول ادامه تحصيل شد و مدرک ليسانس را از اين دانشگاه دريافت نمود.

 او ابتدا در سال 1358 با سمت کارشناسي واحد تحقيقات و مطالعات فرهنگي در وزارت آموزش و پرورش به خدمت در آمد و دو سال بعد به عنوان سرپرست واحد مطالعات و تحقيقات علمي- فرهنگي علامه طباطبايي در اين وزارتخانه تعيين شد.

وي پيش از آنکه در تاريخ 25/10/1379 در کسوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منصوب شود، در ديگر جايگاه‌هاي مختلف اداري به شرح ذيل ظاهر شد:

-   کارشناس مسؤول گروه اجتماعي در دفتر تحقيقات و برنامه ريزي و تأليف کتاب‌هاي درسي معاونت پژوهشي وزارت آموزش و پرورش 1360

-      کارشناس و رئيس گروه مطالعات و تحقيقات فرهنگي و اجتماعي وزارت کشور- 1362

-      معاون فرهنگي مؤسسه انتشارات امير کبير سال 1366

-       مدير کل دفتر طرح و برنامه ريزي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- 1370

-      معاون پژوهش و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- 1374

-      عضو و دبير شوراي فرهنگ عمومي کشور (شوراي عالي انقلاب فرهنگي) 1374

-     قائم مقام وزير با حفظ سمت سرپرستي در معاونت فرهنگي و پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- 1376

-      مشاور رئيس جمهور در امور جوانان. 1376

-      سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 24/9/1379

احمد مسجد جامعي همچنين به موازات مسؤوليت‌هاي رسمي ياد شده در پاره‌اي ديگر از فعاليت‌ها تحت عناوين گوناگون با مجامع، شوراها و بخش‌هاي فرهنگي کشور همکاري نمود که مهم‌ترين آن موارد زير را شامل مي‌شود.

 

-                عضو شوراي فرهنگي اجتماعي ورزش در سازمان تربيت بدني کشور -1364

-                مسؤول کميته جوانان ستاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي- 1364

-                عضويت در هيأت عالي نظارت بر کتاب- 1369

-     عضو شوراي بازبيني فيلم، بررسي فيلمنامه، پروانه فيلم سازي و شوراي فرهنگي، تحقيقاتي سينمائي- 1370

-                عضو هيأت نظارت بر مراکز فرهنگي و هنري- 1370

-                عضو هيأت مؤسس انجمن موسيقي ايران- 1370

-     قائم مقام رئيس مجمع عمومي و رئيس هيأت مديره سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- 1372

-                عضو هيأت مديره انجمن آثار و مفاخر فرهنگي کشور طي سه دوره- از سال 1373

-                عضو مشاورين شوراي عالي انقلاب فرهنگي

-                عضو هيئت امناي کتابخانه‌هاي عمومي کشور

-                بنيانگذار و مؤسس نمايندگي I.S.B.N (شماره استاندارد بين المللي کتاب) در ايران- 1372.

-                عضو کميسيون علوم اجتماعي و تربيتي شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور

-                عضويت در کميته ملي فرهنگ و ارشاد اسلامي در کميته ملي يونسکو در ايران

-                نماينده تام­الاختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در کميته گفتگوي تمدن‌ها- 1378

عضو هيأت امناي مؤسسه پژوهشگاه فرهنگ- هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1379