حسین کرمی
  • نام:حسین
  • نام خانوادگی:کرمی
  • تاریخ تولد :1342
  • سال انتخاب :1381
  • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج

نفر دوم مسابقات کشوری قرائت قران کریم در شهر کرد در سال 1371

نفر دوم مسابقات بین المللی قرائت قرآن کریم در کشور مالزی در سال 1372

نفر اول مسابقات بین المللی قرائت قرآن کریم در کشور سوریه در سال 1375

نفر اول مسابقات کشوری قرائت قران کریم در سال 1377

نفر اول مسابقات بین المللی قرائت قرآن کریم در کشور ایران در سال 1378

 

به جهت آشنایی مخاطبین با چهره علمی و شاخص این خادم قران خلاصه ای از بیوگرافی ایشان در حوزه پزشکی در ذیل آورده شده است.

ایشان فوق تخصص جراحی کلیه و فوق تخصص آندیورولوژی و و عضو انجمن ارولوژی آمریکا و اروپا و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد.

 

✅  مقالات معتبر و علمی

Karami H1, Kazemi B, Jabbari M, Rahjoo T, Golshan A. Urology “Mutations in intron 8 and intron 9 of Wilms’ tumor genes in members of family with ureteropelvic junction obstruction”. ۲۰۰۹ Jul;74(1):116-8. doi: 10.1016/j.urology.2008.12.042. Epub 2009 Apr 23.

Karami H1, Jabbari M, Arbab.J Endourol.”Tubeless percutaneous nephrolithotomy: 5 years of experience in 201 patients” ۲۰۰۷ Dec;21(12):1411-3 

Karami H, Mazloomfard MM, Moeini A, Mohammadhosseini M, Rezaei A, Lotfi B. “Blind versus Fluoroscopy-guided Percuta neous Nephrolithotomy: A Randomized Clinical Trial”.2014 May 6;11(2):1386-91; discussion 1391.

Karami H, Mazloomfard MM, Lotfi B, Alizadeh A, Javanmard B.”Ultrasonography- guided PNL in comparison with laparoscopic ureterolithotomy in the management of large proximal ureteral stone”.Urology and Nephrology research Center(UNRC). 2013 Jan.

Karami H, Javanmard B, Hasanzadeh – Hadad A, Mazloomfard MM, Lotfi B, Mohamadi R, Yaghoobi M. “Is It Necessary to Place a Double J Catheter After Laparoscopic Ureterolithotomy? A Four-Year Experience“.Journal of Endourology. 2012.

Karami H, Bagher Tabrizi A, Yaghoobi M. “Primary Kaposi Sarcoma of Penis in HIV Neative Patient”. Iran J Cancer Prev. 2012 Dec.

Karami H, Mohammadi R, Lotfi B.” A Study on Comparative outcomes of percutaneous nephrolithotomy in prone, supine, and flank positions”.Urology and Nephrology Research Center (UNRC). 2012 June 13.

Karami H, Razi A, Mazloomfard MM, Javanmard B.Urology .”Is There Any Role for Urodynamic Study in Children with High-grade Vesicoureteral Reflux?”. 2012 Jan 12.

Karami H, Valipour R, Lotfi B, Mokhtarpour H, Razi A. “Urodynamic findings in young men with chronic lower urinary tract symptoms” .Neurourol Urodyn. 2011 Nov;30(8):1580-5. doi: 10.1002/nau.21095. Epub 2011 Jul 20.

Karami H, Rezaei A, Mohammadhosseini M, Javanmard B, Mazloomfard M, Lotfi B.J Endourol .”Ultrasonography-guided percutaneous nephrolithotomy in the flank position versus fluoroscopy-guided percutaneous nephrolithotomy in the prone position: a comparative study”.2010 Aug;24(8):1357-61.

Karami H, Arbab AH, Rezaei A, Mohammadhoseini M, Rezaei I.J Endourol. “Percutaneous nephrolithotomy with ultrasonography-guided renal access in the lateral decubitus flank position”. 2009 Jan;23(1):33-5.

Karami H, Arbab AH, Hosseini SJ, Razzaghi MR, Simaei NR. J Endourol. “Impacted upper-ureteral calculi >1 cm: blind access and totally tubeless percutaneous antegrade removal or retrograde approach?”. 2006 Sep;20(9):616-9.

Karami H, Gholamrezaie HR. J Endourol.”Totally tubeless percutaneous nephrolithotomy in selected patients“.2004 Jun;18(5):475-6.

Karami H, Mazloomfard MM, Golshan A, Rahjoo T, Javanmard B. Urol J.“Does age affect outcomes of percutaneous nephrolithotomy?”.2010 Winter;7(1):17-21.

Hossein Karami1 MD, Amin Hassanzadeh-Hadad2 MD. “Six years experience of laparoscopic varicocelectomy using bipolar electrocautery and its effect on semen parameters

Urol J. 2016 Aug 25;13(4):2788-93.

 ✅ مقالات ارایه شده در کنگره ها

H Karami. Comparison of PNCL and TUL and ESWL in treatment of ureteral calculi larger than 1.5cm. 26th Congress of the Société Internationale d’Urologie. 8-12 September 2002, Stockholm

H Karami.Totally tubeless percutaneous nephrostolithotomy in selected patients. 26th Congress of the Société Internationale d’Urologie. 8-12 September 2002, Stockholm.

H Karami. Is routinely Urethral stenting necessary after Irans ureteral lithotripsy. 26th Congress of the Société Internationale d’Urologie. 8-12 September 2002, Stockholm.

H Karami. Tubeless PCNL. 22th world congress on endourology and SWL 20th basic research symposium, November 2-5, 2004, Mumbai, India

H Karami. Upper ureteral stones larger than 1cm treatment using with TUL. 22th world congress on endourology and SWL 20th basic research symposium, November 2-5, 2004, Mumbai, India

H Karami. Blind access and totally tubeless PCNL in upper urethral stones larger than 1cm. 22th world congress on endourology and SWL 20th basic research symposium, November 2-5, 2004, Mumbai, India

H Karami. Laparascopic ablation of large renal cyst treatoma. 22th world congress on endourology and SWL 20th basic research symposium, November 2-5, 2004, Mumbai, India

H Karami. Laparascopic ureterolithotomy.22th world congress on endourology and SWL 20th basic research symposium, November 2-5, 2004, Mumbai, India

H Karami. Blind Access PCNL. 22th world congress on endourology and SWL 20th basic research symposium, November 2-5, 2004, Mumbai, India

 

✅ تحصیلات

1380 – 1379 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران بوردتخصصی

1378 – 1372 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ، تهران ، ایران دستیاری در ارولوژی

1371 – 1365 دانشگاه علوم پزشکی آزاد ، تبریز ، ایران دکترای عمومی

 

✅ تجربه های کاری

1388 – 1380 بخش ارولوژی بیمارستان شهدای تجریش

راه اندازی بخش اندویورولوژی بیمارستان شهدای تجریش

 مشاور مجله خانواده سبز شنبه تا چهار شنبه ساعات 7 تا 8 عصر

 

✅ مهارت های تخصصی

شرکت در کنگره های اندیورولوژی تایلند

اندویورولوژی هند

SIU کانادا

SIU سوئد

اندویورولوژی چین

 

✅ عضویت تخصصی

عضو سازمان نظام پزشکی ایران ( شماره عضویت: 43579)

عضو انجمن ارولوژی ایران / اروپا / آمریکا

عضو انجمن ارولوژی اروپا

عضو انجمن اندویورولوژی آمریکا

عضو انجمن بین المللی بی اختیاری ادرار

 

✅ فعالیت های تخصصی

عضو هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از 9/6/86 با حکم رئیس جمهور

کارشناس پزشکی قانونی از 16/9/81

عضو شورای علمی برنامه ریزی مجله ارولوژی امروز

عضو هیئت علمی کنگره نهم ارولوژی و معاون دبیر کمیته اندویورولوژی از 16/5/86

عضو هیئت علمی دبیر اجرائی کنگره ارولوژی سال 86

عضو کمیته مورتالیتی بیمارستان شهدای تجریش 26/6/82

Review مجله اندویورولوژی آمریکا

عضو هیئت مدیریه بیمارستان شهدا

عضو مرکز تحقیقات ارولوژی

عضو انجمن بی اختیاری ادراری آمریکا

عضو شورای علمی برنامه ریزی مجله ارولوژی امروز

عضو هیئت مدیره بیمارستان میلاد تهران

عضو کارشناس ارزشیابی بیمارستانهای آموزشی وزارت بهداشت

عضو انجمن باروری و ناباروری ایران

عضو کمیته علمی روش تهاجمی در سرطانها

 

✅ ابداعات و اختراعات ثبت شده

درمان سنگ های ادراری از طریق پوست و تازه های آن

Percutaneous Nephrolithotomy

Tottally tubles PCNL

Blind PCNL

 

✅ تالیفات

New methodsto treatkidney stones 1389

The causes ofvoidingdisorders 1390

SimplyURODYNAMIC 1390

راهنمایی مقاله نویسی در علوم پزشکی (ترجمه) 1393

شیوه سخنرانی در نشست های علمی (ترجمه)1393

علل، تشخیص، ارزیابی و درمان بی اختیاری های ادراری (تألیف) 1393

اصول و مبانی یورودینامیک (تألیف) 1393

 

اطلاعات تماس ایشان در فضای مجازی به شرح ذیل می باشد :

سایت:www.drkarami.com

تلگرام : irdarman@

اینستاگرام:Drkarami

یوتیوپ: dr hossein karami

آپارات:www.aparat.com/drkarami.com